Български език

Обособени части в простото изречение. 1 част
Обособени части в простото изречение. 2 част

Математика

Основни геометрични фигури. Обобщение.
Основни геометрични фигури. Практическа дейност.

ИИ

„Хармония на цветовете в природата” – наблюдение. I
„Хармония на цветовете в природата” – скициране. II
„Хармония на цветовете в природата” – групова рисунка по наблюдение на пейзаж от родния край. I
„Хармония на цветовете в природата” – групова рисунка по наблюдение на пейзаж от родния край. II

Биология и здравно образование

Тип Кореноножки, Тип Камшичести, Тип Ресничести
Царство Растения-обобщителен урок
Надклас Риби – многообразие на рибите

Химия и опазване на околната среда

Хлор и неговите съединения

ГИ

Географско положение и граници на България

STEM

Посещение на карстов извор „Глава Панега“ от ученици на Екоклуба в ОУ ”Христо Ботев” с. Румянцево – 16.11.2022 г.