Проект „Продължаваме заедно” – ОУ „Христо Ботев“ село Румянцево

Цел

Целта на проекта е да подкрепи директно учениците чрез предоставяне на възможности за: занимания за подобряване на социално-емоционалните компетентности (СЕК), школи за допълнителна подготовка за НВО – VII клас по български език и математика, арт-терапия за ученици със Специални образователни потребности (СОП). Проектът е насочен и към насърчаване на детското и младежко участие в училище чрез занимания и реализиране на младежки инициативи за включване на ученици в процеса на вземане на решения в училище.
Проектът цели и привличане на родителите в живота на училището чрез създаване на родителски клуб „Информирано доверие“.
www.zaedno2go
Галерия

Дейности

Фото албум №1
Фото албум №2
Фото албум №3
Дейност №1
„Обучителни школи за подготовка за НВО 7 клас“
Школите са създадени с цел компенсиране на пропуските по български език и математика, натрупани по време на обучението в ОРЕС.
Дейност №2
„Арт терапия за ученици със СОП“
Дейността предоставя психотерапевтична терапия, която дава възможност за участие в творческо, невербално изразяване чрез използване на различни материали. Използва изкуството като средство за намаляване на стреса и подобряване на психичното здраве на учениците със СОП и тези с обучителни затруднения.
Дейност №3
„Социално-емоционални компетентности 1-4 клас“
Разработена е програма за прилагане на дейности за развитие на социално-емоционалните компетентности на учениците от 1-4 клас.
Разработени уроци за прилагане на програмата в учебните часове.
Фото албум №4
Фото албум №5
Фото албум №6
Дейност №4
„Детско и младежко участие 5-7 клас“
 Разработена е програма за прилагане на дейности за развитие на детското и младежко участие на учениците от 5-7 клас.
Разработени уроци за прилагане на програмата в учебните часове.
Дейност №5
„Квалификация на учители“
Обучение на педагогическите специалисти на тема: „Ненасилствена комуникация в образователната среда“.
Дейност №6
Клуб „Информирано доверие“
Създаден родителски клуб от 50 родители, привлечени за каузата за обучението на децата им. Активизирана е местната общност и общността от населените места от които има ученици, обучаващи се в училището.