Математика

Признаци за делимост. Обобщение.
Събиране и изваждане на обикновени дроби с различни знаменатели

Литература

„Тримата братя и златната ябълка”- борбата между доброто и злото, в която доброто побеждава със смелост, съобразителност и честност.
„Тримата братя и златната ябълка”- възстановяване на хармонията и семейното благополучие. 1 част
„Тримата братя и златната ябълка”- възстановяване на хармонията и семейното благополучие. 2 част

География

Африка с един поглед – обобщаване и систематизиране
Население на Африка

КМИТ

Изпращане и получаване на електронно писмо
Цветови палитри. Избор на цвят и оцветяване на контурно изображение
Създаване и обработка на графично изображение
Търсене на информация по зададена тема
Вмъкване на текст в графично изображение

СТЕМ

Теренно наблюдение на река Златна Панега