Теренно наблюдение на река Златна Панега

с ученици от Екоклуба в ОУ”Христо Ботев” с. Румянцево на 27.10.2022 г.

       С цел  повишаване на екологичната култура и подобряване на образованието в училище, и във връзка с участие в проекта „Продължаваме заедно” на Заедно в час, на 27.10.2022 г. десет ученици от Екоклуба в ОУ ”Христо Ботев” с. Румянцево с двама ръководители участваха в теренно наблюдение на трансект 2 от река Златна Панега в селото. Целта беше обход на трансекта, събиране на проби, измерване на абиотичните и биотични фактори на средата, наблюдение местообитанието на различни видове растения и животни.

       Преди да започне заниманието, се предложи играта „Познай кой съм аз”. Всички участници се събраха в кръг и изтеглиха от шапка име на едно животно, което трябваше да имитират, а останалите – да разпознаят.

  С помощта на комплект за био-мониторинг, спечелен от предишен проект, младите еколози измериха: температурата на водата в реката, за сравнение – на минерална вода и сок, съдържанието на разтворения  кислород, химичния характер на средата /с pH – метър/ и скоростта на водата. За определяне на средната скорост на движение на водата, бяха направени три замервания  с помощта на ръчно изработени платноходки, които учениците пуснаха по течението на реката.

ВеществаХарактер на средата-pHТемпература– T(°C)Скорост (m/s)
1 Речна вода7.610.9V2=0,90
2Минерална вода7.816.4V3=1,10
3Сок5.817.1Vср=0,94

 С бинокъл, получен като награда от участие на екоклуба в проекта „Осинови река”, учениците наблюдаваха  индикаторни за местообитанието растения – елша, орех, шипка, коприва и животни – гамарус, рученик, водомерка, жаби, гущери.

       Преподавател по биология и здравно образование, разказа много увлекателно за лечебните качества на:

  • копривата – има кръвоспиращо, диуретично, антиалергично действие;
  • елшата – лекува кожни и простудни заболявания, има кръвоспиращо действие;
  • шипката – при лечение на скорбут, чернодробни и очни заболявания.

           Проведеното теренно наблюдение с деца от Екоклуба на училището беше изключително интересно и ползотворно. То съчетаваше познания от различни области – биология, химия, физика, математика, екология. И предизвика много емоции – радост, щастие, забавление, увереност, удовлетвореност.

          Накрая преподавател по ХООС И ФА даде на младите природолюбители да решат два ребуса. Разделени на два отбора, те трябваше да открият по десет вида птици и бозайници. Справиха се бързо и вярно. Победи отбор „Птици”.

        Срещата завърши с атрактивна игра – всички участници застанаха в кръг, обърнаха се надясно и всеки потупа стоящия пред него по рамото с думите: „Браво! Чудесно се справи днес!”