Проект „Продължаваме заедно“

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

с. Румянцево, община Луковит, област Ловеч

ул. „Централна” №18

пощенски код: 5782

тел.: 06985 2216

моб. 0897288308

e-mail: ou_rum@abv.bg