Видео

Великден
Зелена земя
Доброволчество
Казуси

Име на дейността: „Информирано доверие“

Ръководител: Пенка Николаева Гражданска

Клуб „Информирано доверие“ на родителите от ОУ „Христо Ботев“ село Румянцево, е създаден по проект „Продължаваме заедно“ по програма „Учим заедно“ на фондация „Заедно в час“ и с подкрепата на фондация „Америка за България“.

Клубът функционира на територията на с. Румянцево, с. Беленци, с. Карлуково, с. Петревене и кв. „Изток“, гр. Луковит. Дейността на клуба започна от март 2022 г., като в него участват 65 родители.

I. Цели

  1. Надграждане на доверието на родителите към училището;
  2. Повишаване на родителския капацитет;
  3. ОУ „Христо Ботев“ – територия на единомишленици, за доброто на нашите деца.

II. Очаквани резултати

  1. Създаване на атмосфера на взаимно уважение, в която родители и учители са съюзници и единомишленици, заинтересовани да решават в съгласие проблемите на възпитанието и образованието в ОУ „Христо Ботев“, с. Румянцево;
  2. Придобиване на увереност в родителите за справяне с възпитанието на децата си в различни житейски ситуации;
  3. Ангажираните родители да могат да осъзнаят, че училището е нещо важно, имащо смисъл, и да го предадат на децата си, което ще доведе до повишаване на резултатите на учениците, както и подобряване на поведението им и емоционалното им благосъстояние.

III. Дейности на клуба

Първата проява на клуба бе организирането на конкурс „Лазарка 2022“, в който се включиха момичета от първи до четвърти клас. Участниците в конкурса получиха награди.

Великденските празници донесоха много емоции на участниците в клуба. Организиран бе майсторски клас на мама по боядисване на яйца.

Родителите се включиха с инициативи в отбелязването на 22 април – Деня на Земята.

Розалина Методиева разговаря с децата относно предизвикателствата за опазването на нашата планета.

Майките посадиха цветя в част от двора на училището, която нарекоха „Градината на мама“.

На 12 май бе организиран Ден на отворените врати в ОУ „Христо Ботев“, с. Румянцево, в който активно се включиха и участниците в клуб „Информирано доверие“. Родителите на бъдещите първокласници написаха пожелания към своите деца.

Първи юни „Ден на детето“, бе повод родителите да покажат на децата игрите от своето детство.

В края на учебната 2021/2022 година родителите от клуб „Информирано доверие“ изработиха и раздадоха на децата брошура със съвети как и къде да играят безопасно през ваканцията.