Дейности

Обучителни школи за подготовка за НВО 7 клас по Български език и Литература (БЕЛ) и Математика
/ Упражнения и тестове по Български език и Литература (БЕЛ)
/ Упражнения и тестове по Математика
Арт терапия за ученици със Специални образователни потребности (СОП)
Социално-емоционални компетентности 1-4 клас
Детско и младежко участие 5-7 клас
Клуб „Информирано доверие“
Уроци 1-4 клас
/ Уроци 1 клас
/ Уроци 2 клас
/ Уроци 3 клас
/ Уроци 4 клас
Уроци 5-7 клас
/ Уроци 5 клас
/ Уроци 6 клас
/ Уроци 7 клас