ЗА ПРОЕКТА

Проект „Продължаваме заедно“ се изпълнява от ОУ „Христо Ботев“ село Румянцево, в партньорство със Сдружение „Знание“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Заедно в час“ по програма „Учим заедно“.

Цел

Целта на проекта е да подкрепи директно учениците чрез предоставяне на възможности за: занимания за подобряване на социално-емоционалните компетентности (СЕК), школи за допълнителна подготовка за НВО – VII клас по български език и математика, арт-терапия за ученици със Специални образователни потребности (СОП). Проектът е насочен и към насърчаване на детското и младежко участие в училище чрез занимания и реализиране на младежки инициативи за включване на ученици в процеса на вземане на решения в училище.
Проектът цели и привличане на родителите в живота на училището чрез създаване на родителски клуб „Информирано доверие“.
www.zaedno2go.com

ЗАЕДНО В ЧАС

Фондация „Заедно в час” е една от най-активните образователни организации в България, която вече 11 години работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в България. За тази цел фондацията развива нови учители, подкрепя цели училищни екипи и изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.
Повече за дейността и програмите на организацията:
„Заедно в час” е създадена по инициатива и с щедрата финансова подкрепа на фондация „Америка за България“ и е част от международната мрежа Teach For All.
www.zaednovchas.bg

АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие.
www.us4bg.org


Проект Продължаваме заедно” е създаден по програма „Учим заедно” на фондация „Заедно в час” и реализиран с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.
Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна ОУ „Христо Ботев“ село Румянцево, и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България”, фондация „Заедно в час” или техните партньори.