Кои сме ние?

07.01.2022г. Кои сме ние? Учениците от ОУ „Христо Ботев“ село Румянцево, община Луковит са 99 % от ромско етническо малцинство, голяма част от тях са пътуващи от съседни села в общината, в които няма училище. Болшинството от семействата на учениците живеят в риск от бедност или в крайна бедност. И …

Проект „Продължаваме заедно”

ЗА ПРОЕКТА Проект „Продължаваме заедно“ се изпълнява от ОУ „Христо Ботев“ село Румянцево, в партньорство със Сдружение „Знание“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Заедно в час“ по програма „Учим заедно“. Цел Целта на проекта е да подкрепи директно учениците чрез предоставяне на възможности за: занимания за подобряване на социално-емоционалните …