07.01.2022г.

Кои сме ние?

Учениците от ОУ „Христо Ботев“ село Румянцево, община Луковит са 99 % от ромско етническо малцинство, голяма част от тях са пътуващи от съседни села в общината, в които няма училище. Болшинството от семействата на учениците живеят в риск от бедност или в крайна бедност. И преди пандемията бяха необходими допълнителни усилия, за да насърчим редовно посещение на учебни занятия, но след дистанционното обучение са необходими още повече допълнителни дейности, за да се преодолеят трудностите, причинени от пандемията. А те се изразяват най-вече  в нужда от наваксване на учебния материал, особено за учениците V-VII клас и подобряване на социално-емоционалните компетентности на деца I-IV клас.

Представяме на вашето внимание:

Проект „ Продължаваме заедно“, Програма „Учим заедно“ на „Заедно в час“ и с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“

Идея на проекта: Теорията на Даниъл Голман

Heотмeннa съдбa ли e коeфициeнтът нa интeлигeнтност?

Мaй нe чaк толковa, колкото си мислим. Дaниъл Голмaн твъpди, чe нaшият възглeд зa интeлeктa e твъpдe тeсeн и пpeнeбpeгвa жизнeно вaжeн нaбоp от способности, които сa от изключитeлнa вaжност зa товa кaк сe спpaвямe в животa.

Чepпeйки от фундaмeнтaлни изслeдвaния нa мозъкa и повeдeниeто, Голмaн покaзвa кои фaктоpи дeйствaт, когaто хоpa с висок коeфициeнт нa интeлигeнтност пpопaдaт, a тaкивa със скpомни постижeния нa тeстовeтe сe спpaвят изнeнaдвaщо добpe. Teзи фaктоpи, сpeд които сa сaмоосъзнaтосттa, сaмодисциплинaтa и eмпaтиятa, пpeдстaвлявaт цяло ново измepeниe нa умa, коeто aвтоpът нapичa „eмоционaлнa интeлигeнтност“. Мaкapи дeтството дa e кpитичният пepиод зa нeйното фоpмиpaнe, тя в никaкъв случaй нe eопpeдeлeнa с paждaнeто. Eмоционaлнaтa интeлигeнтност можe дa бъдe подхpaнвaнa и укpeпвaнa пpeз цeлия живот.

Цел на проекта

Целта на проекта е от една страна да подкрепи директно учениците чрез предоставяне на възможности за: занимания за подобряване на социално-емоционалните компетентности (СЕК), школи за допълнителна подготовка за НВО VII клас по български език и математика, арт-терапия за ученици със СОП, от друга – да насърчи детското и младежко участие в училище чрез занимания и реализиране на младежки инициативи за включване на ученици в процеса на вземане на решения в училище.

Проектът цели и привличане на родителите в живота на училището чрез създаване на родителски клуб „Информирано доверие“.

Не на последно място, проектът ще предостави и подкрепа на учители да прилагат програмите за СЕК и ДМУ и ще подобри знанията и уменията на учителите от ОУ „Христо Ботев“ за прилагане на ненасилствена комуникация в учебна среда

  • Как ще изглежда крайният продукт на проекта

Създаден пакет от взаимно допълващи се дейности, водещи до подобрена атмосфера, насърчаваща ученето, развитието на ключови умения на учениците, с индивидуална грижа за всеки ученик, родител и преподавател.

Крайният продукт от проекта е именно комбинацията от дейности насочени към ученици, учители и родители, които се допълват и надграждат, за да отговорят на потребностите.

Създадените програми, съвместно от НПО и учители от ОУ „Христо Ботев“ село Румянцево и специален педагог арт-терапевт, ще бъдат тествани, след което ще се направи вътрешна оценка, адаптации при необходимост и ще продължат да се прилагат и в следващите учебни години. Веднъж разработени, програмите ще продължат да се реализират след приключване на проекта.

Създаденото партньорство в рамките на проекта между НПО и училище ще продължи след приключване на финансирането като ще се търсят финансови възможности в отговор на идентифицирани нужди от ученици, родители и учители.

Разработени 2 програми, приложими в основно училище в село с преобладаващо ромско население, насочени към развитие на социално-емоционални компетентности и детско и младежко участие.

–           Подобрени знания и умения 20 учители по темите Ненасилствена комуникация, СЕК и ДМУ.

–           80 ученици включени в програма за развитие на СЕК

–           102 ученици включени в програма за насърчаване на ДМУ

–           Инициирани и реализирани на 5 младежки инициативи в училище, въвличащи над 100 ученици./включително деца със СОП/

–           Привлечени 50 родители за каузата на обучението на децата им

–           30 души получили качествена и количествена информация за резултатите от проекта

Разработени 2 програми, приложими в основно училище в село с преобладаващо ромско население, насочени към развитие на социално-емоционални компетентности и детско и младежко участие.

–           Подобрени знания и умения 20 учители по темите Ненасилствена комуникация, СЕК и ДМУ.

–           80 ученици включени в програма за развитие на СЕК

–           102 ученици включени в програма за насърчаване на ДМУ

–           Инициирани и реализирани на 5 младежки инициативи в училище, въвличащи над 100 ученици./включително деца със СОП/

–           Привлечени 50 родители за каузата на обучението на децата им

–           30 души получили качествена и количествена информация за резултатите от проекта

01.03.2022г.

Днес дадохме старт на дейност: Обучителни школи по БЕЛ и Математика за подготовка за НВО в 7 клас. Интересът за включване в дейността е голям.

Да пожелаем успех на нашите седмокласници, които ще имат допълнителни уроци по БЕЛ и Математика, ще правят упражнения и ще рещават тестове.

. Дейността е по проект проект “Продължаваме заедно“ по програма „Учим заедно“ на „Заедно в час“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България

23.03.2022 г.

През ноември 2021 г. ОУ „Христо Ботев“, с. Румянцево, в партньорство със Сдружение „ Знание“- Ловеч, кандидатства по програма „Учим заедно“ на „Заедно в час“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Представихме проект „Продължаваме заедно“ за преодаляване на последствията от обучението от разстояние в електронна среда.

След прецизен подбор сред повече от 120 училища, защитихме нашият проект и започваме първите дейности по реализациата му с обучение на педагогическите специалиссти. Обучението, проведено на 19.03.2022 г. и 20.03.2022 г. в зала „Луковит“ на хотел „Дипломат Плаза“осъществи нашият партньор Сдружение „Знание“ – Ловеч.

Последователно разгледахме програмата за „Социално емоционална компетентност“ по която ще бъдат обучавани учениците от I клас до IV клас и програмата „Детско и младежко участие“ за учениците от V клас до VII клас.

В следващи публикации ще Ви информираме поетапно за всички дейности по проекта.

15.04.2022 г.

След проведени анкети по проект “Продължаваме заедно“ по програма „Учим заедно“ на „Заедно в час“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“, учениците усилено работят по програмата „Соиално емоционални компетентности“ и по програмата  „Детско и младежко участие“.

Проведоха се и първите срещи с родители на ученици по клуб „Информирано доверие“.

16.04.2022 г.

ОУ „Христо Ботев“ кани на 22.04.2022 г. всички родители от клуб „Информирано доверие“ за представяне на традициите по празнуване на Лазаровден. Всички участнички ще получат грамота.

Дейността е по проект проект “Продължаваме заедно“ по програма „Учим заедно“ на „Заедно в час“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

21.04.2022 г.

СУПЕР ДЕН!!!

В ОУ „Христо Ботев“ се проведоха съвместни дейности с родители, участници в клуб „Информирано доверие“. В многофункционалната зала в училище боядисвахме великденски яйца. Майките дойдоха, заредени с много идеи и заедно с децата си прилагаха различни техника за боядисване.  Имаше изцапани ръце, боядисани лица, смях, закачки и много креативност. Всички родители изразиха желание за повече такива срещи.

Дейността е по проект проект “Продължаваме заедно“ по програма „Учим заедно“ на „Заедно в час“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

23.04.2022 г.

Отново сме заедно с нашите родителиот клуб „Информирано доверие“. Донесохме си цветя и по идея на майките оплевихме и прекопахме училищна градинка, след което засадихме с цветя.  Сложихме име „Градинката на мама“. Обещахме си нови срещи.

Дейността е по проект проект “Продължаваме заедно“ по програма „Учим заедно“ на „Заедно в час“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

26.04.2022 г.

Дейностите по „Социално емоционални компетентности“ и „Детско и младежко участие“ продължават. Учениците от I клас до IV класизработиха табла на емоциите и вече използват своята кутия за тайни въпроси.

По-големите ученици от V клас до  VII клас имат сериозни занимания. Те говорят за своите права и задължения, какво означава думата „участие“, запознати са и с Конвенцията за правата на децата в Европа.

Дейността е по проект проект “Продължаваме заедно“ по програма „Учим заедно“ на „Заедно в час“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

27.04.2022 г.

Нашият проект продължава. Учиниците ни работят по темата: „Аз съм и аз не съм“ като част от програмата за „Социално емоционални компетентности“. Това занимание дава възможност на децата да научат нещо един за друг, да анализират приликите и общите неща, които ги свързват, да разберат какво означава думата „идентичност“ и защо ввсеки човек е уникален.

По-големите ни ученици изработиха модел за училищни права и отговорности. Разговаряха по предложенията си и стигнаха до извода, че ползването на права изисква всеки да поеме известни отговорности, и че правата на човека са взаимозависими.

Дейността е по проект проект “Продължаваме заедно“ по програма „Учим заедно“ на „Заедно в час“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

29.04.2022 г.

Днес в дейностите по „Социално емоционални компетентности“ разговаряхме отново по темата за предразсъдъци и стереотипи. Отговорихме си на въпроса: „Какво означава да мислиш стереотипно?“. Рисувахме, гледахме снимки и давахме предположения. 

С по-големите ученици по дейностите от „Детско и младежко участие“ говорихме за основните човешки потребности и какво означава „Детско участие“. Зададохме си въпроса: „Зависи ли нещо от децата и какво?“, събрахме идеи и водихме разпалена дискусия.

Дейността е по проект проект “Продължаваме заедно“ по програма „Учим заедно“ на „Заедно в час“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

04.05.2022г.

ОУ „ Христо Ботев“, с. Румянцево, кани своите бивши и настоящи възпитаници, родители и обществеността на с. Румянцево, с. Петревене, с. Карлуково , с. Беленци и с. Тодоричене на Ден на отворените врати в училище.

Заповядайте на 18.05.2022г. от 08.00 часа, за да участвате в интересните ателиета, подготвени от нашите учители!

Дейността е по проект проект “Продължаваме заедно“ по програма „Учим заедно“ на „Заедно в час“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България

12.05.2022г.

Днес беше необичаен ден в училище.

По идея на учениците от 5 до 7 клас  за Ден на отворените врати организирахме различни ателиета.

Ателие – „Да бъдем здрави“ за 2 клас

Ателие – „Пътят на парите“ – за ученици с обучителни затруднения и техните приятели в училище

Ателие- „Думите играят“ – за 3 клас

Ателие – „Природата ни учи“ – за ученици  от 5 -7 класс интерес към екологията и природните науки

Ателие – „Битка за битка и така до победа“ за ученици от 5-7 клас с интерес към историята и различните цивилизации

Ателие- „Шареница“ – за ученици от 5-7 клас с интерес към изобразителното изкуство

Ателие – „Фантазии в повече“ – за ученици от 5-7 клас с интерес към  българският език и литературата.

Завършихме с подвижни състезателни игри на двора .

Дворът и класните стаи на училището се изпълниха с гости: родители, представители на новоучреденото НПО „ За Румянцево“, представители на фондация „ Заедно в час“, бивши ученици и приятели. Ще повторим събитието и следващата учибна година.

24.05.2022г.

Честит празник на българската просвета и култура и на славянската писменост!

Дейностите по тържественото отбелязване на празника са изцяло подготвени по време на дейност“ Детско и младежко участие“  по проект “Продължаваме заедно“ по програма „Учим заедно“ на „Заедно в час“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България и реализирани от учениците от 5-7 клас.

26.05.2022г.

Днес се провеждат изпитите от НВО за 4 клас.

Успех на нашите четвъртокласници.

31.05.2022г.

За учениците от 1 до 3 клас днес е последният учебен ден.

Родителите от клуб „ Информирано доверие“ изготвиха брошура „ Играй безопасно“.

Родителите разпространиха брошурата сред всички завършващи деца.

Дейността е по проект проект “Продължаваме заедно“ по програма „Учим заедно“ на „Заедно в час“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България

31.05.2022г.

Родителите от клуб „ Информирано доверие“ отново са в училище.

„ Играем заедно игрите от детството на мама“ –предизвикахме нашите деца да поиграят заесно със своите родители на отдавна забравени игри, а родителите си спомниха за безгрижното си детство във времена без телефони и Интернет.

Дейността е по проект проект “Продължаваме заедно“ по програма „Учим заедно“ на „Заедно в час“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България

01.06.2022г.

Нашите нови приятели от нпо „ За Румянцево“ са много активни. Заедно организирахме чудесни забавления за малки и големи деца / и техните родители/в двора на училището. Имаше песни, танци игри и надпревари. Накрая , разбира се, имаше вкусна почерпка.

Дейността е по проект проект “Продължаваме заедно“ по програма „Учим заедно“ на „Заедно в час“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България

01.06.2022г.

Патранен празник на ОУ „ Христо Ботев“

Заповядайте в двора на училището от 10.00ч, за да  отпразнуваме заедно Денят на Ботев и загиналите за Освобождението на България!

Сирената ще звучи точно в 12.00 часа.

06.06.2022г.

Дейностите по Арттерапия продължават. Днес по покана на деца от групата присъствахме на занимание на тема „ Човешкото тяло“. Дейността е любима както на учениците със СОП така и на техните приятели от училище.

Дейността е по проект проект “Продължаваме заедно“ по програма „Учим заедно“ на „Заедно в час“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България

13.06.2022 г.

Имахме открит урок по география и икономика, представен от старши учител Йорданка Лалова и учениците от V клас на тема: „Африка – с един погред“. Развълнувани сме.

Дейността е по проект проект “Продължаваме заедно“ по програма „Учим заедно“ на „Заедно в час“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България.

14.06.2022 г.

Днес говорихме за малкият принц, за приятелството и за най-красивите тайни – един друг поглед към произведението „Малкият  принц“ на Антоан дьо Сент-Екзюпери.

Дейността е по проект“Продължаваме заедно“ по програма „Учим заедно“ на „Заедно в час“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България.

15.06.2022 г.

НВО по БЕЛ. Успех на всички седмокласници!

16.06.2022 г.

Директорът на ОУ „Христо Ботев“ представи проект „Продължаваме заедно“по програма „Учим заедно“ на „Заедно в час“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България на Регионална конференция на РЦПППО – Ловеч на тема: „Приобщаването през очите на успеха“. На конференцията присъстваха предсттавители на МОН, Община Ловеч, РУО Ловеч, директори и учители от училища и детски градини на Област Ловеч.

17.06.2022 г.

НВО по математика. Успех на всички седмокласници!

24.06.2022 г.

Ръководителят и координаторът  по проект “Продължаваме заедно“ по програма „Учим заедно“ на „Заедно в час“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България.

Взеха участие в семинар „Добрите практики на фокус“, организиран от „Заедно в час“. Интересно, иновативно, полезно, практично.

30.06.2022 г.

Весела ваканция!

02.07.2022 г.

Националният институт за образование и приобщаващи политики и сдружение „Знание“-Ловеч проведе в ОУ „Христо Ботев“ обучение на тема: „Ненасилсствената комуникация в образователната среда“.

Дейността е по проект “Продължаваме заедно“ по програма „Учим заедно“ на „Заедно в час“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България.

05.07.2022 г.

Проследете новините за развитието на нашия проект и във вестник „Луковитски новини“.

07.07.2022 г.

В „Градинката на мама“ са нацъфтели прекрасни цветя. Учениците и родителите доброволно я почистват и поливат.

Дейността е по проект “Продължаваме заедно“ по програма „Учим заедно“ на „Заедно в час“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България.

08.07.2022 г.

Излязоха резултатите от НВО по БЕЛ и математика. Доволни сме! Школите ни за подготовка са дали отлични резултати!

18.08.2022 г.

Получихме покана от НПО „За Румянцево“ за целия педагогически колектив, с която ни канят да присъстваме на тържествена заря – проверка по повод 126 години от рождението на Сергей Румянцев и 137 години от Съединението на България.

15.09.2022 г.

Честит първи учебен ден!

15.09.2022 г.

Родителите от клуб „Информирано доверие“ поднесоха на първокласниците своето послание по повод първия учебен ден, оформено като постер. Децата с радост го окачиха в класната стая.

07.10.2022 г.

Дейностите по проект “Продължаваме заедно“ по програма „Учим заедно“ на „Заедно в час“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България продължават: Представихме открити уроци:

  • В първи клас – по родинознание;
  • В четвърти клас – по БЕЛ
  • В пети клас – по история и цивилизация
  • В шести клас – по изобразително изкуство
  • В седми клас – по матеметика
  • Следобед имаше дейности и по арт терапия. Изморихме се, но денят на усмивката, завърши с усмивки.

10.10.2022 г.

Учим се на емпатия. Провеждаме седмица на ромската гордост и култура. Пеем, рецитираме, четем приказки, танцуваме. Представяме традициите в ромското семейство.

14.10.2022 г.

Дейностите по проекта дават резултат. Имаме дарение – дрехи за нашите деца. Благодарим! Колкож малък е светът, побира се в шепа човечност!

18.10.2022 г.

Имаме нов спечелен проект – „Еко решения за по-добър живот“. Главната цел на проекта е да насърчи зелено мислене на деца, родители и обността на село Румянцево. В продължение на една година ще реализираме следните дейности:

1. Еко-работилници „Дизайнатон“

2. Изработване на прототипи

3. Представяне и застъпничество.

Новият проект дава устойчивост на дейност „Детско и младежко участсие“ и дейност клуб „Информирано доверие“ .

Дейностите по проект “Продължаваме заедно“ по програма „Учим заедно“ на „Заедно в час“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България.

19.10.2022 г.

Дейностите по социално емоционални компетентности продължават. Изработихме си дърво на ценностите.

21.10.2022 г.

Мама е мастер шеф. Отново родители и деца твориха заедно в училище. Проведохме състезание в два кръга: първи – плодова салата по идея на мама и втори – плодово вдъхновение по идея на детето. Разказахме и за ползата от плодовете за здравословното хранене. Благодарим на всички майки, които се включиха!

Дейностите по проект “Продължаваме заедно“ по програма „Учим заедно“ на „Заедно в час“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България.