Великден
Зелена земя
Как да растем здрави и силни
„Малкият принц“ – приятелството най – красивата тайна
Африка с един поглед – обобщаване и систематизиране
В магазина – Пътят на парите
Карнавал в гората
Моят дневен режим
Хармония на цветовете в природата – групова рисунка по наблюдение на пейзаж от родния край
България до началото на XI век
Основни геометрични фигури
Рисунка на чувства
Масленица
карстов извор „Глава Панега“
Месим да се смесим
Доброволчество
Теренно наблюдение на река Златна Панега
Дейност на Сдружение „Знание“
Казуси
Представяне на проект „Продължаваме заедно“

Великден

Зелена земя

Как да растем здрави и силни

„Малкият принц“ – приятелството най – красивата тайна

Африка с един поглед – обобщаване и систематизиране

В магазина – Пътят на парите

Карнавал в гората

Моят дневен режим

Хармония на цветовете в природата – групова рисунка по наблюдение на пейзаж от родния край

България до началото на XI век

Основни геометрични фигури

Рисунка на чувства

Масленица

карстов извор „Глава Панега“

Месим да се смесим

Доброволчество

Теренно наблюдение на река Златна Панега

Дейност на Сдружение „Знание“

Казуси

Представяне на проект „Продължаваме заедно“