Тема на урока:    
КМИТ
Изпращане и получаване на електронно писмо
5 клас
 
Цели на урока: 
1.     Образователни
–         Създаване и изпращане на електронно съобщение
–         Отговор на електронно съобщение с едно или повече получатели
–         Препращане на електронно съобщение до един получател или група

2.     Възпитателни
–         Спазване на етични правила в електронната кореспонденция
–         Да се възпитават учениците на уважение към чуждото мнение, толерантност
 
3.     Развиващи
–         Да се развиват уменията за работа в екип
–         Да се развива качествата инициативност, креативност, отговорност
 
Дейностиматериали
Учителят започва урока с краткоизложение по темата :
Ученици,днес ще направим едно удивително пътешествие в интернет пространството, като ще комуникираме по между си с електронни писма.
Учителят запознава с широките възможности на интернет и с правилата, които трябва да се спазват при работа в глобалната мрежа.
Първа игра:Всеки ученик написва своя имейл на листче и пуска листчето в голяма купа, като за томбола. Когато всички ученици напишат имейлите си, започва теглене. Всеки ученик, който е изтеглил билетче, изпраща кратък поздравителен текст от своя имейл, на имейла който му се е паднал на билетчето.
Втора игра:Всеки ученик, трябва да изпрати имейл на един скъп за него човек. Но имейла, трябва да съдържа само една дума, която да  изразява грижа към приятел или член на семейството: майка, баща, баба, дядо и т.н. Може с тази дума да изкажете благодарност към  хората, които уважавате и от които получавате уважение.. 
Трета игра:Разделяме учениците на две групи, момчета срещу момичета. Първата група избира любимо стихотворение, учено през годините, намира го в интернет и преписва част от него, като го изпраща в имейл на участник от другата група.
Втората група избира любимо място, учено по география или история, намира в интернет информация за него и изпраща на имейл на участник от първата група.
Четвърта играFinaleGame:Всеки ученик от собствената си поща, изпраща на имейла на учителя, емотиконка от АБВ-поща.Нека изпратената емотиконката, да изразява, до колко е удовлетворен от часа. Ако много му е било интересно емотиконка с усмивка, ако му е било скучно – умислена емотиконка, а ако му е било трудно -натъжена. Може да избере и друга емотикона, но да обясни какво изразява с нея.


Таблети,
 
лаптопи,
 
настолни компютри.  
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
 
Изготвил: Данаил Димитров – РНИКТ