Тема на урока:    
Цветови палитри. Избор на цвят и оцветяване на контурно изображение – 5 клас   
Цели на урока: 
1.     Образователни
–         Посочване на основните цветове в RGB цветовата палитра
–         Различаване на основните цветове в RGB цветовата палитра и основните цветове в реалния свят
–         Използване на инструменти за оцветяване
2.     Възпитателни
–         Спазване на етични правила при работа с програма графичен редактор (Paint)
–         Да се възпитават учениците на уважение към чуждото мнение, толерантност
 
3.     Развиващи
–         Да се развиват уменията за работа в екип
Да се развива качествата инициативност, креативност, отговорност
 
Дейностиматериали
Учителят започва урока с краткоизложение по темата :
Ученици,днес ще работим с цветовата палитра на програмата Paint. Ще усвоим и от тренираме умения за запълване на графично изображение с един или повече цвята. Също така, ще се научим как да взимаме част от цвят от изображение.
    Следва беседа в която се обеснява на учениците какво е цветови модел на изображението и какви цветови модели могат да се използват в компютърната графика. Важно е да се насочи вниманието, кога се използва всеки цветови модел, как изглеждат цветовете в програмата Paint, как избираме първи и втори цвят и разширяването на цветовата палитра.
Първа игра:,,Оцвети континентите“ В тази игра се дава на ученици да оцветят континентите. За целта използваме черно бяло графично изображение, което трябва да оцветят с помощта на цветовата палитра в програмата Paint и оцветеноизображениена континентите, което служи за модел.Втора игра:,,Джурасик парк“- Използваме черно-бели изображения на динозаври, които учениците трябва да оцветят с програмата Paint. Цветът на динозавъра трябва да се доближава до реалния му цвят, така че учениците трябва да потърсят в Интернет цветно изображение на избрания от тях модел по което да работят.
Таблети,
 
лаптопи,
 
настолни компютри.
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците. Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици. Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение. Уважава мнението и решението на всеки ученик.