Тема на урока:    
Търсене на информация по зададена тема – 5 клас   
Цели на урока: 
1.     Образователни
–         Подбор на подходящи ключови думи за търсене на информация по зададена тема.
–         Използване на възможности за разширено търсене на информация.
–         Посочване на примерни търсещи машини
2.     Възпитателни
–         Спазване на етични правила за работа в Интернет
–         Да се възпитават учениците на уважение към чуждото мнение, толерантност
 
3.     Развиващи
–         Да се развиват уменията за работа в екип
Да се развива качествата инициативност, креативност, отговорност
 
Дейностиматериали
Учителят започва урока с кратко изложение по темата :
Ученици,днес ще направим едно удивително пътешествие в интернет пространството, като ще търсим информация по зададена от мен тема в различни сайтове с помощта на познатите ви браузъри: Google Chrome, Mozilla Firefox, Yahoo, Microsoft Edge, Ask и др
Учителят запознава с широките възможности на интернет и с правилата, които трябва да се спазват при работа в глобалната мрежа.
Първа игра:,,Моята историческа битка“. Класа се разделя на отбори. На бюрото учителят нарежда няколко кутии, като във всяка кутия поставя листче с написана тема за важна битка изучавана по история и цивилизации. Към кутиите са залепени въженца, които отборите трябва да дръпнат, и така да изберат кутията с въпроса. Въженцата може и да са преплетени, за да не знаят коя точно кутия ще им се падне. Всеки отбор търси в Интернет информация за битката. Отбора с най-изчерпателния отговор печели.
Втора игра: ,,Великите географски открития“ На дъската са залепени балони с различни цветове, а във всеки балон поставена тема за някое красиво място, държава или остров, което се учи по география и икономика. Класа се разделя на отбори с помощта на купа в която са поставени листчета с цвета на балоните. Изтегленото по цвят листче дава името на отбора и се работи по темата, която е в балона със съответен цвят. Учениците задават името на темата в търсачката и събират информация за нея.
Трета игра:,,Игра с браузъри“ Класа се разделя на отбори. На дъската са изписани няколко браузъра, съответстващ на броя на отборите, и няколко различни теми. Учителят задава въпрос свързан с урока и отбора който пръв вдигне ръка и даде правилен отговор избира браузър и тема. Събира се информация за зададената тема. Отбора с най-много информация печели играта. 
Таблети,
 
лаптопи,
 
настолни компютри.
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.