Тема на урока:    
Вмъкване на текст в графично изображение – 5 клас   
Цели на урока: 
1.     Образователни
–         Вмъкване на кратък текст в графично изображение.
–         Избиране на подходящ шрифт, размер и цвят на текста.
–         Създаване на графично изображение с кратък текст по зададена тема
–         Спазване на правилата за правопис при вмъкване на текст в графично изображение
2.     Възпитателни
–         Спазване на етични правила при работа с графични изображения
–         Да се възпитават учениците на уважение към чуждото мнение, толерантност
 
3.     Развиващи
–         Да се развиват уменията за работа в екип
Да се развива качествата инициативност, креативност, отговорност
 
Дейностиматериали
Учителят започва урока с краткоизложение по темата :
Ученици,днес ще ще се научим да вмъкваме текст в графично изображение. Внимателно ще изберем подходяща клавиатурна подредба, вида на шрифта с който ще пишем, а за финал ще изберем и различен цвят на текста, за да придобие нашето графично изображение изящен и неповторим вид.
 
Първа игра:Изработване на визитна картичка.
Всеки ученик трябва с помощта на програмата Paint да изработи своя визитна картичка, която на края ще принтира с помощта на учителя. Зареждаме примерно графично изображение на визитна картичка, върху което ще се вмъква текста. Във визитната картичка, ученикът написва имената, адреса, населеното място в което живее, телефон и имейл.


Изображението се запазва, и може да бъде отпечатан
 
 
Втора игра:Изработване на Коледна картичка.
С помощта на програмата Paint, учениците зареждат примерно графично изображение на Коледна картичка, върху което ще вмъкнат текст с Коледни пожелания. Цвета и вида на шрифта трябва да е съобразен със съответния празник. Може да се отвори и допълнително поле за вмъкване на текст, на бял или цветен фон.                                                                   
Таблети,
 
лаптопи,
 
настолни компютри.  
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно