Тема на урока:    
Създаване и обработка на графично изображение – 5 клас   
Цели на урока: 
1.     Образователни
–         Създаване на графично изображение с графичен редактор
–         Оцветяване на графично изображение
–         Вмъкване на текст в графично изображение
2.     Възпитателни
–         Спазване на етични правила за работа с програма графичен редактор
–         Да се възпитават учениците на уважение към чуждото мнение, толерантност
 
3.     Развиващи
–         Да се развиват уменията за работа в екип
Да се развива качествата инициативност, креативност, отговорност
 
Дейностиматериали
Учителят започва урока с краткоизложение по темата :
Ученици,днес ще работим с програма графиченредактор, ще се научим да стартираме програмата, да създаваме, обработваме, оцветяваме и запазваме графични изображения.
Първа игра: Игра с оцветяване. Всеки ученик трябва с помощта на браузър да намери и изтегли картинка за оцветяване на свой любим анимационен герой. След като я е изтеглил и запаметил я отваря с програмата Paint. С помощта на инструментите за оцветяване на програмата трябва да я оцвети.Втора игра: Всеки ученик, трябва създаде геометрична фигура със задържане на левия бутон и изтегляне в програмата Paint.  След като създадат геометричната фигура, тя следва да бъде запълнена с избран от тях цвят.
Трета игра: Игра със завъртане и изрязване. Дава се на учениците едно обърнато изображение, а тяхната задача е да го завъртят в правилната посока и да изрежат определена част от него.


Таблети,
 
лаптопи,
 
настолни компютри.
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците. Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици. Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение. Уважава мнението и решението на всеки ученик.