Тема на урока:    
Африка с един поглед – обобщаване и систематизиран
5 клас  
 
Цели на урока: 
1.     Образователни
–         Обобщава знания за необичайния и екзотичен континент Африка.
–         Посочва  и назовава географски обекти на географска карта.
–         Представя знанията си за Африка чрез разказ,рисунка или символ.
–         Да се използва,подбира и анализира географска информация от различни източници
2.     Възпитателни
–         Да се възпитават  учениците на  уважение към културата и традициите на другите народи
–         Да се възпитават учениците на уважение към чуждото мнение, толерантност,търпение
 
3.     Развиващи
–         Да се развиват уменията за работа в екип
–         Да се развива качествата инициативност, креативност, отговорност,взаимопомощ.
 
Дейностиматериали
Учителят започва урока с краткоизложение по темата :
Ученици,през учебната година учихте много по ГИ-наблюдавахте,пътешествахте,откривахте.Преминахте  през пясъците на Африка,плавахте по река Нил,изкачихте заснежените върхове на Килиманджаро,запознахте се с децата на Африка.
Този час ви предстои още едно географско пътешествие.Докато пътешествате ще си припомните , чрез забавни игри най-интересното ,което научихте за Африка.
Учителят предлага на учениците да се разделят на два отбора,които ще тръгнат на това пътешествие.
Отборите избират емблема и мото.
Първа игра:Посочи на географската карта
С помощта на цветни стикери учениците маркират върху контурна карта на учебната дъска географски обекти по определен маршрут.
Отборите проверяват как се е справил др.отбор и се самооценяват.
Втора игра:Прочети писма на твои връстници от различни кътчета на Африка.Разпознай в коя природна зона живеят.Оцвети на контурната карта съответната природна зона.
Отборите изпълняват задачата след което разменят с другия отбор и се самооценяват.
Учениците изказват мнение за проблемите на населението в Африка.
Отговарят на въпроса: Кой е пътят според тях за решаване на проблемите,за да се подобри живота на децата в Африка.
Трета игра:„Кой съм аз?Къде живея?“
Култовите сурикати от пустинята Калахари намират новия си ТВ дом по VIASAT  NATURE | Общество | Новини от България и Света | OFFNews.bgОтборите подреждат пъзел с изображения на уникални представители на фауната на Африка-лисица фенек и сурикат.Учениците отговарят на въпросите.
Учителя представя презентация с изображения на представители на флората и фауната на Африка.Всеки отбор отговаря на четири въпроса: Кой съм аз и къде живея? Отговорите се оценяват за точност и бързина.
 
 
Четвърта игра:„Моят символ на Африка“
Учителя разяснява задачата. Отборите представят своите рисунки, като се мотивират защо това е техния символ на Африка.
Бели листи, цветни листи
Цветни моливи
Контурна карта на Африка
Цветни стикери
пъзели
Учителя обобщава резултатите от дейността на учениците по време на учебния час. Обявява резултатите от проведените игри и показва символичната награда: Поздрав от децата на Африка.   
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
 
Изготвил: Йорданка Лалова – ст. учител География и икономика