Тема: Игра с кръг  
Цели: Повишаване на когнитивните функции.
Работи се индивидуално с всяко от  5-6 деца/ ученици в група/.
Дейности:
1.Игра:,,Аз се казвам“
Правила: Всяко дете се представя по име и клас. Ако е възможно децата/учениците могат да обяснят какво означава  името им и го изписват на дъската/цветно лепящо листче. 
 
2. Игра: ,,Цветни кръгчета.“
Правила: На белият лист чрез очертаване с шаблон или с руло от тоалетна хартия  се изобразява геометричната форма –кръг. Чертаем с различни цветове и върху всеки кръг поставяме по една чашка отгоре. На лист А3/А4  очертаваме по девет чаши. Започваме да строим кула от чашите по инструкция от учителя/вземи чаша  с число 2, постави я  върху чаша с число 5 и т.н./ ,като се върви от лесното/1-2 действия/ към трудното/3-4 действия/.
Следват се инструкциите от учителя като:
– събиране една върху друга  на две чаши
– събиране по съшият начин на три чаши
– събиране по схема и посока
– чашките се номерират с числата от 1 до 9 и  се строи кула по случаен принцип/ предварително написани картончета с разбъркани числа от 1 до 9/.
Събаряме кулата от чаши с духане и започваме отначало.
Материали:
цветни лепящи листи, цветни маркери.
 
 
 
 
 
 
Материали:
цветни чаши,
цветни маркери,бял лист А3/А4,картончета
с написани произволно числа от 1 до 9.
3. Дискусия на тема: „Какво можем да изобразим от кръг?“ – определяме какво можем да апликираме/нарисуваме от един кръг- слънце, калинка, балон, рибка, заек, гъсеница, ябълка, череша, домат и др.
Изобразяването на геометричната форма  кръг може да се получат от:
–        цветни балони
–        от руло на тоалетна хартия
–        от пластилин
–        с пергел
–        по шаблон
–        с гумата на  обикновен молив
–         очертаване на предмети с формата на кръг
–        Материали:бели листи А4,ролка от тоалетна хартия,цветни маркери,цветни листи и флумастери
 цветни балони
Руло от   тоалетна хартия
от пластилин
пергел
шаблони на кръгове с различен цвят и големина
обикновен молив с гума
предмети с формата на кръг – чиния, купа, чаша, поднос и т. н.
4.Съвети към учителя;
През  целият процес се  дават само кратки инструкции и насочване от страна на учителя. Оставяме  децата/учениците  да общуват свободно и да изразяват своето мнение. Дори и някой да каже нещо което е извън темата,това не трябва да ни притеснява. Творческият шум не бива да ни притеснява, защото най-важното нещо е да се забавляваме заедно. Важно е също и всеки да взима участие във всичките дейности.
Всяко дете/ученик, трябва да работи  самостоятелно, занятието се провежда индивидуално. Ако някой  се затруднява към него се прикачва друг ученик-помощник.
     
5.Описание на дейността:
Всичко в дейността е свързано с формата кръг.Всички характеристики на геометричната форма кръг се повтарят многократно.Кръгът е цялост и завършеност,олицетворение на Земята и Слънцето.
 

Изготвил:

Красимира Петрова – РЦПППО – Ловеч