Тема: Игра с геометрични  форми  
Цели: Да осмислят  думата ,,УЧАСТИЕ“
Работа в  екип  от поне 5-6 деца/ ученици в група/.
Дейности:
1.Запознаване с правилата на групата ?
Правила: Правилата са написани на бели/цветни листи и залепени на  бялата дъска.
В нашата група те са три:
Първото е да се изслушваме,второто да се забавляваме  и третото е  да си помагаме /всеки може да си измисли други/. 
 
2. Игра: ,,Моето любимо животно.“
Правила: Представяме си любимо животно/котка ,куче или друго!/, което си подаваме в ръцете. Всеки показва на въображаемото животно, с действията си,  как се чувства като го държи/галене, целуване, прегръдка и други чувства/.
Показваме на края на играта палец нагоре/надолу за да покажем как
се чувстваме в момента.
Показваме как трябва да се държим към нещата които обичаме и да участваме в грижата за тях.
Материали:
бели/цветни листи
3. Игра: ,,С геометрични  форми“и със зар .
Правила: Всеки участник хвърля по един път зара, за да му се падне  една геометрична форма. Всеки участник получава различнагеометрична  форма, която трябва да изобрази с избраният от него материал  на лист А4 и след това на  големият картон . Целта на децата е да направят заедно обща картина на  един  цветен картон /може да изобразяват формите и с пръсти ,с различни цветове,различни материали/прежда, креп хартия, пластилин и др./. Следи се и се насочват децата за подходящото комбиниране на формите и получаването на  изображение с добър естетически вид. Всички работят в екип и обсъждат различни идеи и възможности на практика.
Имат  общо 30 минути за изпълнение, играта е за творчество и работа в екип.Използваме таймер за да зададем време за работа ,като периодично напомняме оставащото време. Броим заедно последните 10 секунди до финала .
 
 
 
4. Дискусия на тема: „Как се чувствам сега?“ – определяме дали нещо ни е харесало – не  харесало, каторисуваме определена физиономия /усмивка, плезене,сърдит и др./.
Материали:зар,креп хартия прежда, лист А4,картон.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Материали:
бели/жълти
листи и флумастери
5.Съвети към учителя;
През  целият процес се  дават само кратки инструкции. Оставяме  децата да общуват свободно. Творческият шум не бива да ни притеснява, защото най-важното нещо е да се забавляваме заедно. Важно е също и всеки да взима участие във всичките дейности.
Ако имате дете/ученик, което не желае да работи в екип,занятието може да се проведе и индивидуално. Всеки  освен общата картина, може да си направи своя само с геометричната форма която му се е паднала.
Може да промените играта ,като  ползвате зар на точки  или такова с геометрични форми на него.
 
6.Описание на дейността:
 Екипността също помага да се избегнат грешки– две глави винаги мислят по-добре от една. Когато няколко души работят едновременно по дадена задача, вероятността грешката да бъде забелязана и елиминирана е много по-голяма, отколкото ако човек се нагърби сам с целия обем работа. Така дейността става и по-ефективна.
Работейки в екип, всеки се научава да разбира нуждите на другите, да разговаря, да оборва, да внушава, да обменя мисли – точно това е социализацията. 
 

Красимира Петрова – ресурсен учител от РЦПППО – Ловеч