За изтегляне

Книжка – Приятелство с делфин.pdf
Книжка – Приятелство с делфин.docx
Тема на урока:    
„ Приятелство с делфин“ – Дончо Цончев
урок по литература
3 клас  
 
Цели на урока: 
Придобиване на умения за формиране на приятелски връзки;
-Развиване на умения за сътрудничество и партньорство.
-Затвърдяване на уменията за интерпретация на литературен текст
-Разширяване на уменията за художествено възприемане на текст
-Усъвършенстване четивната техника на учениците
 
Дейностиматериали
Откриване
Какво е приятелство? Всеки от нас ли има приятели? Какво е добър приятел? А самият аз добър приятел ли съм?
Загряващо упражнение „Кой е добър приятел“
Учениците са разделени на няколко групи, на всяка група са раздадени картинки с правилни и неправилни приятелски постъпки, след обсъждане в рамките на 3 мин. всеки отбор избира свой говорител, който да защити мнението на отбора „Защо постъпката е правилна, а защо неправилна“
Дейност 1
Днес ще се запознаем с откъс от повестта на Дончо Цончев „Малкият водолаз“ и по точно с текста „Приятелство с делфин“
Следва разяснение „какво е повест“, прочит на текста от учителя, след това тих прочит на текста от учениците.
Задача: Кои са героите в текста? Какво чува „малкият водолаз“? Как реагира той на странните звуци? В каква беда е попаднало малкото делфинче? С думи от текста опишете как момчето помага на делфинчето?
Игра: Открий разликите?/на дъската се поставят две цветни илюстрации на водолаз на едната водолаза с маска, шнорхел, очила, а на другата без, обяснете ще може ли без оборудване водолаза да се гмурне и да спаси делфинчето /
Дейност 2
Какво прави делфинчето , когато вече е свободно? Какво пропуска то? Кои са вълшебната думичка, които делфинчето забравя да каже? А само да благодарили е забравило то? Делфинчето само ли се сеща да благодари на „малкият водолаз“ Кой го подсеща за вълшебните думи?
Игра: Всеки ученик написва по една от вълшебните думички на листче и я залепва на табло, което ще запазим в класната стая, за да ни подсеща ,че не трябва да забравяме да ги използваме
Дейност 3
Опишете с думи как „малкият водолаз“ и делфинът стават приятели? Как се чувства момчето ? Какво правят те заедно?
Игра: Какви качества са ни нужни да бъдем добри приятели?
/даваме възможност на всеки ученик да си изтегли листче с предварително написани положителни и отрицателни качества разделяме дъската на две части добри и лоши качества и всеки поставя на място листчето което си е изтеглил/
Дейност 4
Нека всички бъдем добри приятели и да си направим табло с правилата, които да спазваме за да сме винаги добри приятели!
Обобщение:
С откъс от коя повест се запознахме днес? Кой е нейният автор? Какво не трябва да забравяме когато ни помогнат в беда? Какво трябва да направим когато видим някого изпаднал в беда? Какви приятели трябва да имаме? А какви приятели трябва да сме самите ние?
Oбратна връзка.
Завършваме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“, „палец надолу“ и „палец настрани“, съответно за „съгласен съм“, „не съм съгласен“, „нито да, нито не“, като отговор на следните въпроси:
–          Научих нещо ново за себе си.
–          Научих нещо ново за другите.
–          Замислих се.
–          Забавлявах се.
Чакам с нетърпение следващото ни занимание.
Бели листи, цветни листи
Цветни моливи
Контурна карта
Препоръки към учителя 
Дайте възможност за повече вербално споделяне на учениците
 
Емануела Гетова – уч. нач. етап
Използвани ресурси: Интернет