Тема на урока:    
„Вълшебното дърво“ – Доналд Бисет
урок по литература
4 клас  
 
Цели на урока: 
–          Трениране на уменията за разпознаване на чувствата;
–          Усъвършенстване на уменията за художествено възприемане на текст;
–          Усъвършенстване на четивната техника на учениците
–          Трениране на вербално отправяне на молби.лби.  
 
Дейностиматериали
Откриване
Обичаме ли вълшебства? Как се чувстваме когато ни се случват вълшебства? Какво ще си пожелае всеки от вас, ако в училище имаме вълшебно дърво? А можем ли сами да си направим такова дърво?
Загряващо упражнение „Островът на щастието“
Нека си представим, че сме на острова на щастието. Всичко е възможно. Има магически дървета, вълшебни цветя, птици и животни, които никога не сте виждали. Ако сме попаднали там и сме видели всичко това, как ще опишем (без думи) следните неща:
–          Най-ароматното цвете на света;
–          Най-бързото животно във вселената;
–          Най-големия камък на планетата;
–          Най-тихата риба на света;
–          Най-красивата птица;
Страхотно, този остров е прекрасен.
Дейност 1
Днес ще се запознаем с приказката на Доналд Бисет за „Вълшебното дърво“
Следва прочит на приказката от учителя, след това тих прочит на текста от учениците.
Задача: Открийте какви вълшебствата може да прави дървото?/учениците отговарят устно/
Игра: Открийте и подчертайте в текста думите, които показват отношението на вятъра, на слънцето и листата към вълшебното дърво!/на мултимедия на дъската е показан първият абзац от приказката/
Сега запишете в тетрадките си какво нашепват листата на дървото
/“Пожелай си нещо, пожелай си нещо“/
Дейност 2
Къде се намира вълшебното дърво? Кой е неговият стопанин? С какво се занимава той? Как изглежда? Какво е неговото отношение към децата? Кои думи от текста ви карат да мислите така? Открийте думите в текста, които показват как се чувстват децата? А как се чувства дървото, когато ги няма децата?
Задача: „Подреди разбърканите думи в изречения“/децата се разделят на три или четири отбора в зависимост от броя им, дава се на всеки отбор напечатани листчета с думи от приказката. Те трябва да ги подредят в изречение и всеки отбор за запише своето изречение на дъската?
Дейност 3
Опишете с думи как косът надхитря г-н Смайт? А как той се променя?
Игра: „Промяната на г-н Смайт“/на дъската са залепени листчета с думи, които отговарят на промяната на г-н Смайт, думите трябва да образуват изречение/
Защо г-н Смайт променя името си? А ние как се обръщаме към хората, които са наши приятели? Мислите ли, че г-н Смайт иска да бъде приятел с децата?
Игра: Изберете подходяща емотиконка, която описва как се чувства г-н Смайт, когато вече е променен?
Дейност 4
Нека сега направим наше дърво на желанията!/На дъската е поставено дърво от цветен картон, върху самозалепващи листчета всеки ученик записва по едно свое желание и го поставя на дървото/
Как учтиво да помолим дървото да изпълни нашите желания?
Обобщение:
С коя приказка се запознахме този час? Кой е нейният автор? От какво има нужда г-н Смайт за да стане добър? А вие когато сте изплашени от какво имате нужда? Еднакви ли са желанията на г-н Смайт и на децата?
Всички ние сме различни и нашите желания и нужди и затова трябва всеки един от нас да уважава желанията на другите и учтиво да попита, да помоли или да поиска?
Обратна връзка.
Завършваме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“, „палец надолу“ и „палец настрани“, съответно за „съгласен съм“, „не съм съгласен“, „нито да, нито не“, като отговор на следните въпроси:
–          Научих нещо ново за себе си.
–          Научих нещо ново за другите.
–          Замислих се.
–          Забавлявах се.
–          Чакам с нетърпение следващото ни занимание.
Самозалепващи листчета,
маркери,
ламинирани емотикони изразяващи различни чувства,
цветен картон
Препоръки към учителя 
Разглеждайте подходящата илюстрация към приказката! Как изглежда г-н Смайт? А децата? Има ли пропуснат герой в илюстрацията на текста?
Подчертайте, че е важно учтиво и с молба да изказваме своите желания!
 
Eмануела Гетова – учител нач. eтап
 
Използвани ресурси: Електронен учебник
https://bg.e-prosveta.bg/my-profile/my-books/270/378/ebook?page=90