Тема на урока:    
Урок: БЕЛ-ЛО
Тема: „Хубавец“- Леда Милева
клас: 3
 
Цели на урока: 
Трениране на уменията за разпознаване на чувствата.
Разграничаване на шега от обидата и подигравката.
Открива логически акценти в художествения текст.
Разбира смисъла на прочетеното, чрез изразително четене.
 
Дейностиматериали
ЗАГРЯВАЩО УПРАЖНРНИЕ
„Ще те разсмея“ – Учениците се разделят по двойки и застават един срещу друг. За една две минути  всеки се опитва по различен начин да разсмее другия, като го гледа в очите. Другият се опитва да остане сериозен. Ролите се сменят.
 
ДЕЙНОСТ 1
        Вие обичате ли да си похапвате череши? А знаете ли, че птиците също ги обичат?
         Миналата година в моята градина започнаха да зреят черешите. Червени, сочни, вкусни. Но тогава започнаха да  долитат птици на ята. Тогава направихме и поставихме на дървото плашило.
          Плашилото е грозна кукла, която се поставя да плаши птиците.
          Предлагам да прочетем  стихотворението „Хубавец“ от Леда Милева.
 А сега си го прочетете тихичко за себе си.
Защо стихотворението се нарича „Хубавец“? Учениците изказват свое мнение по поставения въпрос.
На дъската се поставя дърво и кукла-плашило.
Прочита се първата част от стихотворението.
Пред учениците са поставени червени кръгчета с помощта на молив изобразяват чувството на черешките, което е съпоставено с описанието направено от автора в началото на текста.
 Всеки излиза и поставя своята черешка на дървото.
Децата се разделят по двойки и всеки пресъздава емоцията която е изобразил, а другият пресъздава противоположна емоция.
Как се чувства плашилото при първата си среща с черешките?
Учениците разглеждат поставените пред тях емотикони и отделят изразяващите тъга и страдание.
Защо мислите така? Защо сте избрали тези емотикони?
Учениците изказват своето мнение по поставените въпроси.
 
ДЕЙНОСТ 2
Прочита се втората част на стихотворението, поставя се въпрос:
Какво е отношението на черешките към плашилото?
 Пред учениците  се поставят  цветни кръгчета и всеки изобразява с молив чувството на черешките в края на  стихотворението , и поставя стикера на дървото на дъската.
 
ДЕЙНОСТ 3
Какво смятат черешките за външния вид на плашилото?
Учениците се разделят на групи, всяка група избира отговорник, който ще представи верните отговори и ще обясни защо са избрани.
 На разноцветни листчета се записват думи които трябва да се  поставят на правилните места. Едната група трябва да отдели всички думи които описват плашилото в началото на стихотворението, а другата група – в края.
Думи за разпределяне: грозник, с хубав калпак, с тънък дървен крак, с чудесна метла, с черен стар калпак, с проскубана метла в ръката, мило плашило, хубавец.
След като поставят думите на правилните места заедно завършват мъдростта: Не съди за някого по външния вид, а по ……………………
   -думите;
   – делата;
   – обещанията;
   – настроението.
 
ДЕЙНОСТ 4
Поставя се въпрос:
Защо не бива да определяме какъв е човек само по външния му вид?
Дава се възможност всеки ученик сам да изкаже своето мнение.
Разделят се на групи. Всяка група трябва да определи каква е разликата между шега, обида, подигравка, като отговори на въпроса:  Как се чувствам когато? Думите които се използват са – радост, отвращение, тъга, срам, омраза, страх, завист.
Цветна хартия
Бели листи
Червени кръгчета
Цветни моливи
Разпечатани емотикони и знаци с пръстче
Изображение на дърво; кукла-плашило

ОБОБЩЕНИЕ, ОЦЕНКА/ОБРАТНА ВРЪЗКА
Поставяме въпроси: Какво ново научи? Замисли ли се над поведението на околните?  Има ли невидима красота?  Чакаш ли с нетърпение следващия час?
Завършва ме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“-„съгласен съм“ , „палец надолу“-„не съм съгласен“, „палец настрани“-„нито да, нито не“.
 
Препоръки към учителя 
Дайте възможност  на децата за обратна вербална връзка.
Дайте възможност всеки ученик да поддържа определено мнение.
Изготвил: Румяна Стефанова – ст.уч.нач. етап
 
Използвана литература/ресурси
https://bg.e-prosveta.bg/my-profile/my-books/269/191/ebook?page=97