Тема на урока 
Урок: МАТЕМАТИКА
Тема: ЧЕТВЪРТИНКА. ДЕСЕТИНКА
клас: 3
 
Цели на урока: 
     Да се въведат и осмислят понятията четвъртинка и десетинка, получени при делението на едно цяло, съответно на четири и на десет равни части.
     Да се развие умението за пресмятане на съставни числови изрази, както и записването им под математическа диктовка.
     Да се развие умението за моделиране с числов израз на текстови задачи.
     Да се даде възможност да се представи собствено мнение, аргументират, без да обиждат ответната страна.
 
Дейностиматериали
ЗАГРЯВАЩО УПРАЖНРНИЕ
На дъската се поставят разноцветни листчета. На всяко е записана задача от таблицата. Всеки ученик излиза и си избира листче, обръща го и  дава отговор на записаната задача.
 
ДЕЙНОСТ 1
По случай рождения ден на Иван организирали парти. Той поканил своите приятели Тони, Митко и Пепи. Как да раздели тортата така, че за всеки да има равна част?
Учениците дават свои предложения. След изслушване на дадените предложения се обръща се внимание, че момчетата са 4.
Поставя се темата на урока: Четвъртинка. Десетинка.
       Разглежда се картинка с изображение на торта, която е разделена на 4 равни части.
       Въвежда се  понятието четвъртинка – всяка една от тези части се нарича четвъртинка  от тортата.
На учениците се дават картинки на различни фигури – шоколад, пица, торта. С помощта на цветни моливи  трябва да оцветят четвъртинка от показания предмет.
       Въвежда се правилото – когато разделим едно число на 4, получаваме четвъртинката на числото.
       На рождения ден всеки от гостите получил четвъртинка от тортата. Колко деца са присъствали на партито?
Учениците решават самостоятелно задачата.
 
 
ДЕЙНОСТ 2
Каква част от фигурата е оцветена? – Предлагат се геометрични фигури с оцветени части – половинка, третинка и четвъртинка. Учениците трябва да определят и да назоват оцветената част. При правилен отговор получават поощрение с разпечатаните знаци на пръстчета.
 
ДЕЙНОСТ 3
На парти по случай рождения си ден Лили поканила 9 приятелки. На колко парчета трябва да раздели тортата, така че всяко момиче да получи равна част?
 Учениците дават своите предложения. След внимателно изслушване се обръща се внимание, че децата общо са 10.
       Въвежда се  понятието десетинка – всяка една от тези части се нарича десетинка  от тортата.
       Учениците са разделени на групи: ЗА и ПРОТИВ
Кой смята, че парчетата торта на Лили са по-малки от парчетата торта на Иван? Защо мислиш така?
Учениците трябва да отстояват своето мнение, като спазват правилата за уверено поведение: Говорим само по темата!
Гледаме другия в очите; Използваме ясен и силен глас.
 
 За да потвърдим твърдението – на учениците се дават  фигури  на кръг и правоъгълник – разделени на 10 равни части. С помощта на цветни моливи  трябва да оцветят десетинката  от предложената фигура.     
     Въвежда се правилото – когато разделим едно число на 10, получаваме десетинката на числото.
На допълнителни листи се поставят задачи за самостоятелно пресмятане.
 
 
ДЕЙНОСТ 4
       Игра по двойки: На коя фигура е оцветена десетинката? – Предлагат се листи с оцветени части на геометрични фигури. Всеки трябва да отбележи с тикче  фигурата с оцветена десетинка, след това децата си разменят листите и сами нанасят корекции при евентуални грешки. При вярно изпълнение на задачата, поставят усмихнато емотиконче.
 
 
ДЕЙНОСТ 5
На дъската се поставя табло с дърво на което са изобразени плодове с написани задачи, отстрани  листа с отговорите на задачите. Учениците трябва да решат задачите  свързани с изучените понятия – половинка, третинка, четвъртинка, десетинка. Да открият верният отговор и да поставят листото до ябълката със задачата.
Цветна хартия
Цветни моливи
Геометрични фигури разделени на половинка, третинка, четвъртинка, десетинка:
– Оцветени;
– За оцветяване
Лепящи се разноцветни листчета
Табели от картон ЗА и ПРОТИВ.
Разпечатани емотикони и знаци с пръстче.
Картинки на торта, пица, шоколад.
Дърво с ябълки.
ОБОБЩЕНИЕ, ОЦЕНКА/ОБРАТНА ВРЪЗКА  
Поставяме въпроси: Какво научи?  Замисли ли се за новите понятия четвъртинка и десетинка? Забавлява ли се този час? Трудно ли се изказва собствено мнение? Чакаш ли с нетърпение следващия час?
   Завършва ме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“-„съгласен съм“ , „палец надолу“-„не съм съгласен“, „палец настрани“-„нито да, нито не“.
 
Препоръки към учителя 
Дайте възможност  на децата за обратна вербална връзка.
Следете за спазване правилата за отстояване на мнение за уверено поведение.
Подчертайте пред децата, че е важно всеки да сподели своето мнение.
 
Изготвил: Румяна Стефанова – ст. уч. нач. етап.
 
Използвана литература/ресурси 
https://bg.e-prosveta.bg/my-profile/my-books/73/201/ebook?page=103