Тема на урока:    
Урок по Математика
Тема: Умножение с числото 8
клас: 2  
 
Цели на урока: 
–         Затвърдяване на знанията с таблицата за умножение с числото 8;
–         Трениране на уменията за разпознаване на чувствата;
–         Свързване на чувствата с нуждите.
 
Дейностиматериали
Откриване
Откриване на заниманието с описанието, колко е замърсено морското дъно и единствените  обитатели са тъжни рибки.
 
Загряващо упражнение „Морска усмивка“
Да си представим , че сме  Делфи смелото делфинче и плуваме  на това морско дъно. То е толкова замърсено, че рибките нямат храна и сили да си играят.
 
Чувства
Молим децата да изброят чувствата, които изпитват при тази замърсена от хората гледка и  да ги запишат на раздадените листчета.От лявата страна са неприятните чувства, а от дясно приятните. Стартира се дискусия кое от изброените от децата чувство в коя категория спада и  го поставяме на съответното място.
  След това обясняваме различията в чувствата, че от негативни могат да се променят в положителни.
 На всяка натъжена рибка е написана задача. За да видим нейната усмивка ще трябва да я пресметнем  правилно.  Всяко дете си взима рибка. При всяка вярно решена задача изчезва един отпадъчен материал (също така детето изтрива и сълзите на рибката).
 
Дейност „Лодка в морето“
   Учениците  са разделени на три групи (може и на повече). В лодката са поставени три бели сгънати листчета (лодката е поставена до морското дъно). Върху тях са написани едни и същи задачи (числов израз и текстова задача).
На децата се обяснява, че в лодката има храна за рибките, който отбор спечели ще ги нахрани. Победител е този отбор, който реши най – бързо и вярно задачата.
 
Дейност „Какво изразява мидата – Царичка“
Мидите са поставени до морското дъно. На всяка една от вътрешната страна е написано едно произведение от таблицата за умножение с числото 8.На децата се обяснява, че ще могат да я поставят  на морското дъно, когато отговорят кое число ще трябва да се умножи с 8, за да се получи това произведение. Всяко дете  си избира мида.
Когато отговорят се стартира дискусия кое чувство сега ще нарисуват на своята мида. След това я поставят на морското дъно.
 
Въпроси за дискусия:
·        Лесно ли е да определим как се чувстваме в момента, като помогнахме на рибките?
·        Лесно ли е да споделим – да го кажем на глас?
 -За морското дъно -стиропор, синя боя и водорасли;
-Рибки -(колкото е броят на учениците), разпечатени и по желание ламинирани;
-Делфин – разпечатено
-Миди -(колкото е броят на учениците) истински или разпечатени;
-Картон (жълт, зелен, син, червен)
 
 
 
 
 
Списък  с емоции (щастлив, тъжен, смел, развълнуван, гневен, ядосан, изплашен, изненадан, срамежлив, загрижен)
 
 
Лодката е изработена от пластмасова бутилка.
ОБОБЩЕНИЕ, ОЦЕНКА/ОБРАТНА ВРЪЗКА 
Завършваме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“, „палец надолу“ и „палец настрани“, съответно за „съгласен съм“, „не съм съгласен“, „нито да, нито не“, като отговор на следните въпроси:
–         Научих нещо ново за себе си.
–         Научих нещо ново за другите.
–         Замислих се.
–         Забавлявах се.
–         Чакам с нетърпение следващото ни занимание.
Възможност и за вербална обратна връзка.
 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
Дава възможност  на децата за обратна вербална връзка.
Изготвил: Христинка Петрова – ст. учител начален етап
 
Използвана литература/ресурси   
https://bg.e-prosveta.bg/my-profile/my-books/58/60/ebook?page=101