Тема на урока:    
Урок по Околен свят Тема: Как да растем здрави и силни
клас: 2  
 
Цели на урока: 
–         Изграждане на положително отношение
към дейности, свързани с поддържане на здравето – спорт, движение, хигиена и хранене, медицински грижи;
–         Трениране на уменията за разпознаване на чувствата;
–         Свързване на чувствата с нуждите.
 
Дейностиматериали
Загряващо упражнение „Алея на здравето“ (съвместна работа)
        Да си представим, че сме на разходка в един парк, който се казва „Бъди здрав“. Дърветата се усмихват, птичките танцуват. Без да очакваме срещаме Кольо (той е наш въображаем приятел и ни помага, когато срещаме затруднения), който носи цветя (върху всяко едно  има надпис) и ни моли да му помогнемда ги засади в подходящата алея.
Обсъждане: Какво решение ще вземем?
    1. Да му помогнем да посади цветята.
    2. Да му откажем и да  продължим своята разходка.
    3. Може да предложите и друга възможност.
 
Въпроси за дискусия: Ако изберем първата възможност, Кольо как ли ще се почувства? Покажете ми. А  при втората?
Децата избират подходящото човече и показват  подходящата физиономия. /пред всяко дете има поставени емотикони/Всяко цвете според надписа си трябва да се постави в подходящата алея.
 
    Имена на алеите ( цветни листи с надпис):
–         Алея  „Храня се здравословно“
–         Алея „Хигиената е здраве“
–         Алея  „Физическа активност“
–         Алея „Колкото може по-малко“
 
Имена на цветята (цветята са хартиени)
–         Мия си ръцете (показват как си мият ръцете)
–         Компютър;
–         Плуване;
–         Каране на колело;
–         Телевизия;
–         Мия си  зъбите (показват как си мият зъбите)
–         Гимнастика;
–         Игри ;
–         Танци;
–         Къпя се (показват)
–          Пия вода;
–         Шоколад;
–         Мляко, сирене, кашкавал;
–         Плодове;
–         Зеленчуци;
–         Желирани бонбони, кроасани и вафли;
–         Месо, риба, яйца, ядки;
–         Разходка в планината;
–         Газирани напитки.
 
Извод:
1.Здравословното хранене е ключ към добро здраве и успех в училище.
2.Хигиената на тялото, редовното миене на ръцете и зъбите ни защитават от заразни болести.
3. Движението е здраве.
 
Обсъждане:
Как се чувствате, като помогнахте на Кольо?
По друг начин ли щяхте да се чувствате, ако му бяхте отказали?
 
Извод:  Взаимното уважение и обич правят хората здрави и щастливи.
 
Кольо ни е подготвил няколко игри.
 
Дейност:  „Полезно или вредно“  (съвместна работа)
 
  Предварително сме:
–         нарисували и изрязали две зъбчета на бял картон
(едното е усмихнато, а другото тъжно);
–         разпечатили плодове, зеленчуци, пуканки, шоколад, бонбони, близалки,…. .
 
Въпрос за дискусия:
–          Да определим от лицата на зъбките как се чувстват.
(тъжен, щастлив, гневен, ядосан, спокоен, …..)
      Здравословната храна се поставя на усмихнатото зъбче, а вредната на тъжното.Така разпознават полезната храна, за да се хранят добре.
Ако е полезно за нашето здраве, да  пляскат с ръце и да кажат високо „Да!“, след което се  поставя на здравото зъбче. Ако не е полезно, тогава всички тропат заедно с крачета и казват „Не!“, и се залепя върху тъжното зъбче.
 
Извод: Редовните прегледи при лекаря и зъболекаря помагат за доброто здраве.
 
 
Дейност:  „Плод или зеленчук“
(игра за родители)
Родителят е с превръзка (кърпа, шалче) на очите и трябва да познае, какъв плод или зеленчук държи.
Децата затвърдяват своите знания за плодове и зеленчуци.
 
Дейност: „Движението е здраве“
(игра за деца и родители)
Децата  и родителите се нареждат в кръг. Всеки трябва да застане по средата и да покаже (без да говори)  любим спорт. Когато ученикът представя действието и останалите го познаят – всички заедно го повтарят.
 
Извод: Спортът е здраве.
 
Дейност: „Добрите плодове и зеленчуци“
Децата се разделят на групи (може да се включат и родители). На всяка група се раздава бял лист. Условието е да нарисуват всеки герой от приказката „Дядо вади ряпа“, но като зеленчук или плод. Например: Дядото е домат, бабата е круша, внучка –  чушка, кучето – морков, котката – ябълка , мишката – мандарина.
 Учителят предлага да се изиграе приказката „Дядо вади ряпа“, като се заменят героите със зеленчуци и плодове.
 
Извод:
Да се смеем и забавляваме също е здравословно.
 
Кольо е много щастлив, че му помогнахте. За благодарност ни подарява своята книжка „Умните мисли на Кольо“.
 
1.Здравословното хранене е ключ към добро здраве и успех в училище.
2.Хигиената на тялото, редовното миене на ръцете и зъбите ни защитават от заразни болести.
3. Спортът е здраве.
4.Редовните прегледи при лекаря помагат за доброто здраве.
5.Взаимното уважение и обич правят хората здрави и щастливи.
Парк–зелен стиропор
Цветя– разпечатани
 
Хартиено човече – Кольо
 
Цветни листи
Цветни моливи  
Нарисувани на бял картон две зъбчета(едното  усмихнато, а другото тъжно)
Разпечатани рисунки на: плодове, зеленчуци, шоколад, бонбони, близалки,….  

Листчета с написани чувства  

Разпечатени:
 
ОБОБЩЕНИЕ, ОЦЕНКА/ОБРАТНА ВРЪЗКА 
Завършваме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“, „палец надолу“ и „палец настрани“, съответно за „съгласен съм“, „не съм съгласен“, „нито да, нито не“, като отговор на следните въпроси:
–         Научих нещо ново за себе си.
–         Научих нещо ново за другите.
–         Замислих се.
–         Забавлявах се.
–         Чакам с нетърпение следващото ни занимание.
Възможност и за вербална обратна връзка.
 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
Дава възможност  на децата за обратна вербална връзка.
 
Изготвил: Христинка Петрова – ст. учител начален етап
 
Използвана литература/ресурси   
https://bg.e-prosveta.bg/my-profile/my-books/60/81/ebook?page=52