Тема на урока:    
Масленица – 3 учебни часа
Познакомимся с Масленицей – 1 час
6 клас
 
Цели на урока: 
1.     Образователни
–         Да се усвои нова лексика по темата
–         Да се запознаят с руската култура и традиции
–         Да се развиват речевите умения на учениците – четене с разбиране, слушане с разбиране, говорене
2.     Възпитателни
–         Да се възпитават  учениците на  уважение към културата и традициите на другите народи
–         Да се възпитават учениците на уважение към чуждото мнение, толерантност
 
3.     Развиващи
–         Да се развиват уменията за работа в екип
Да се развива качествата инициативност, креативност, отговорност
 
Дейностиматериали
Учителят започва урока с кратка игра, чиято цел е да се актуализират знанията на децата по темата „Праздники“ и да се въведе новата тема. На учениците се раздават предварително подготвени от хартия знамена на Русия и България.
 

 
Всяко дете получава и от двете. Учителят назовава праздник, а децата трябва да вдигнат знамето на държавата, в която се празнува той. Напр. Когато чуят Рождество, учениците вдигат и двете знамена. Сырное заговенье – вдигат българското знаме.  Последно учителят назовава празника Масленица. Обяснява, че това е руски празник и днес те ще се запознаят с него.
Бели листи, цветни листи
Учителят предлага на учениците да изгледат кратко видео за празника Масленица.
https://www.youtube.com/watch?v=xzfSjyE0oUg  
 
След като изгледат видеото, децата прочитат и кратък текст за празника.
 
 
Учителят проверява доколко е разбран текста с въпроси: Когда празднуют Масленицу в России? Что едят люди во время праздника? Что делают люди на празднике? Что символизируют блины? Что делают в последний день праздника? 
За да се повтори и усвои лексиката по темата децата, попълват кръстословица.
 
Учителят предлага на учениците да помислят как биха могли да представят празника на ученици от други класове, на учители. Как биха разказали за него по интересен начин, кои са основните традиции, свързани с него. Децата изказват свои мнения – да нарисуват или оцветят моменти от празника, да направят куклата Масленица. Учителят използва цветни листи хартия, на които записва въпросите : „Кто любит рисовать?“ , „Кто любит апликировать?“, „Кто любит танцевать?“, „Кто любит готовить?“, „Кто любит собирать пазл?“ Поставя или залепя листовете на различни места в класната стая и предлага на учениците всеки от тях да отиде там, където би му било интересно. Така се оформят няколко екипа, на които учителят поставя задачата да помислят как биха могли участват в презентирането на руския празник Масленица. 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
 
Изготвил: Галина Ангелова – Старши учител