Тема на урока:    
Дом для друзей  
4 клас
 
Цели на урока: 
1.     Образователни
–         Да се развиват комуникативните умения на учениците – четене с разбиране, говорене
–         Да се обогати речниковия запас по темата
–         Да се повтори лексиката по темата „Одежда“
 
2.     Възпитателни
–         Да се възпитават  учениците на  уважение и толерантност към другите
–         Да се възпитават учениците на уважение към чуждото мнение.
 
3.     Развиващи
–         Да се развиват уменията за работа в екип
–         Да се развива творческото мислене
Да се развиват уменията на учениците да изказват мнение, да се аргументират, да убеждават
 
Дейностиматериали
Правда – ложь
 
Часът започва с играта „Правда – ложь“. Децата се подреждат в кръг. Учителят казва изречение, ако е истина децата остават прави, ако е лъжа – клякат. Примерни изречения: „В русском языке пять падежей“, „Слово тетрадь женского рода“ , „Самая высокая отметка в русской школе пятерка“и т.н. Тези изречения могат да се използват, за да се актуализират знанията от на учениците. Последния пример въвежда децата в новата тема. Напр. „Школьная форма обязательна в России“. Те отговарят така, както мислят. Учителят обяснява „что единой школьной формы в российских школах нет. Каждая школа может ввести форму, но необходимо провести опрос среди родителей и детей“
Бели листи, цветни листи
Опрос среди учеников
 
Учителят предлага на учениците да попълнят кратка анкета, за да се проучат предварителните нагласи на класа. На всеки въпрос  отговарят всички ученици, а резултатите се записват на дъската. Анализират се резултатите, чертае се своеобразна диаграма, за да се видят нагледно.

Цветна хартия Цветни кошнички Картон тиксо
Поговорим о школьной форме
 
 
https://ppt-online.org/818761
Учителят предлага на децата да изгледат и обсъдят презентация на руски ученик по темата.

 

Класът се разделя на две групи. На чинове са поставени табелки. Всяко дете само избира коя теза да защитава.


Всяка група разполага с няколко минути, за да подготви няколко довода в защита на своята теза. Записват се всички аргументи.
 

 
Предлага се още допълнителна информация


Учениците изказват мнение съгласни ли са или не с тези твърдения. Допълва се таблицата с отговорите
 
Минутка отдыха  
 
 
Молодые дизайнеры
 
Учениците от двете групи получават различни задачи. Тези, които са „за“ училищната униформа трябва да нарисуват свой модел за униформа като помислят за цвят, кройка, модел.
 

Тези, които защитават тезата „Против“ училищната униформа трябва да попълнят в таблицата какво може да обличаш за училище и какво не бива.

 
Групите представят работите си, обсъждат ги.
Гумени пъзел Маркери, моливи, Бели листи,
Домашна работа 
Да проведат анкета
 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
 
Изготвил: Галина Ангелова – Старши учител