Тема на урока:    
Дом для друзей
4 клас  
 
Цели на урока: 
1.     Образователни
–         Да се усвои нова лексика по темата „Черты характера“
–         Да се повтори образуването и употребата на м. и ж. род и мн. число на прилагателните
2.     Възпитателни
–         Да се възпитават  учениците на  уважение и толерантност към другите
–         Да се възпитават учениците на уважение към чуждото мнение.
 
3.     Развиващи
–         Да се развиват уменията за работа в екип
Да се развива качествата инициативност, креативност, отговорност.
 
Дейностиматериали
„Я твой друг, и ты мой друг
 
Часът започва с кратка игра. Децата се хващат за ръце в кръг и рецитират стихче, като изпълняват съответните движения.  
Отваряне на снимката
 
Учителят раздава на всяко дете листче с думичка от стихчето. Децата трябва да се подредят в правилния ред. Разделят се на групи, всеки ред от стихотворението е група от 4 човека. Така се оформят екипите за работа.
 
Бели листи, цветни листи
„Добрые“ и „плохие“ слова
 
На работното място на всеки екип има две кошнички, /кутийки/ и листчета с надписани върху тях прилагателни за качество на човека. Задачата е да поставят „добрите“ думи в червената кошничка, а „лошите“ в синята. Думите за всеки екип са различни.

 
 
Он какой? Она какая? Они какие?
 
В средата на бял картон санарисувани фигури на момче и момиче. Учениците  залепват всички „добри“ думи около тях.

След това отговарят на въпроса „Какой он?“, „Какая она?“, „Какие они?“. Припомнят се окончанията на прилагателните за м., ж. род и мн.число.

Цветна хартия Цветни кошнички Картон тиксо
Кто это? Кто его друг?
 
Учителят показва на мултимедия илюстрации на филмови герои. Децата трябва да свържат всеки герой с неговия приятел.

Задаваме въпроса „Какой он Чебурашка?“ . Учениците отговарят като използват прилагателни за качество във формата за мъжки род. 
 
Дом для друзей
 
Учителят разказва накратко историята как Чебурашка и неговите приятели решили да построят къщичка за тези, които нямат приятели.
Чебурашка и его друзья крокодил Гена и девочка Галя решили построить дом. Дом для тех, у кого нет друзей. Строили они дом очень медленно. Поэтому решили, что им нужны помощники. Они позвали всех, кто хочет подружиться. На следующий день к стройке пришли Жирафа Анюта, обезьянка Мария Францевна, мальчик Дима и очень скромная девочка Маруся. Все дружно работали. Они построили дом. Осталось только покрасить стены. Чебурашка предложилѝ……………………..
 
Наш дом для друзей
 
Учителят предлага на учениците да построят свой „Дом для друзей“. На всеки екип се дават гумени пъзели, всяко дете трябва да построи от четири части своята стена, заедно сглобяват къщичка с покрив. Всяко дете трябва на своята стена да напише четири положителни прилагателни за качество/може да си помагат от дъската/, които да се отнасят за другите три деца от екипа. Дава се възможност на всяко дете да се обърне към съучениците от своята група и да им каже  думичката, която се отнася за тях напр. „Иван, ты умный“. Внимава се за правилната употреба на мъжки и женски род на прилагателните.
Гумени пъзел Маркери, моливи, Бели листи,
А я какой? А я какая?
 
Всяко дете получава лист, на който вертикално е изписано неговото име. Децата трябва да измислят прилагателни , които да започват с буквите от тяхното име и да ги напишат хоризонтално.  
Бяла и цветна хартия
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
 
Изготвил: Галина Ангелова – Старши учител