Тема на урока:    
Урок: Човекът и природата
Тема: „Основни групи организми“
 клас: 3
 
Цели на урока: 
–         Познава основните групи организми;
–         Разпределя живите организми в групи според начина им на хранене и движение;
–         Свързване на чувствата с нуждите.
 
Дейностиматериали
ЗАГРЯВАЩО УПРАЖНЕНИЕ
Всеки ден е подходящ да си подарим усмивки и добро настроение, а защо не и една разходка.
Да си представим, че сме на една  горска поляна. Затворете очи и се насладете на чистия въздух и на аромата на горските цветя.
 Пуска се запис.
https://www.youtube.com/watch?v=nz3J8y0iCg8
Как се чувствате? Харесва ли ви?
Според вас, какво може да видим в гората. Покажете с жестове и мимики./различни дървета, цветя, гъби, животни, птици/
Кои са основните жизнени процеси, които осигуряват живота им?
Всички те се хранят, растат и размножават.
 
Няма налично описание.ДЕЙНОСТ 1 – Как се хранят организмите?
Какво голямо разнообразие от организми съществува в природата.
Как  ли се хранят? Всички ли се движат?За да разберем как се хранят и движат е необходимо  да ги разпределим в групи.
Дърветата, храстите и тревистите растенията ще са група „Растения“.
Гъбките–група „Гъби“.
Животните – група „Животни“.
Да се разделим на трите основни групи – растения, гъби и животни.
Всеки ученик от  първа група  да каже растение с буквата, с която започва собственото му име.
/След това на всяко дете се дава снимка на различно растение./


Да си припомним от какво се нуждаят растенията , за да пораснат.


С помощта на слънчевата светлина, водата и други вещества от почвата и въздуха, растенията сами изработват храната си.


 
Чрез корените си растенията приемат от почвата вода с разтворени в нея вещества.
В листата под действието на слънчевата светлина, въздуха, водата и специално вещество със зелен цвят растенията изработват необходимите им хранителни вещества.
Група  Гъби
/На всяко дете от групата се раздава снимка на различни гъби./Кой от вас обича да похапва гъби?
Показва им се снимка на ядлива гъба и на отровна.
Познайте, коя е ядливата гъба и коя отровната.
 
Сърнела                               Червена мухоморка


Коя гъбка ще откъснете?
Децата не трябва да берат гъби, защото някои от тях могат да бъдатопасни за здравето им.
  Донесла съм ви хляб, който няколко дни е престоял в найлоново пликче. Какво има върху него?Мухълът и плесента също са вид гъба. Обикновено мухалът е черен или зелен, докато плесента е сива или бяла.
Те се развиват върху влажни хранителни продукти – хляб, зеленчуци и др.
И как се хранят гъбите? Както растенията ли?
Гъбите не могат сами да изработват храната си. Те си я набавят от живи или мъртви организми.
Група Животни
На децата от групата се дават снимки на различни животни.
Сърничката с какво се храни?


Лъвчето?


Мечката с какво се храни?


Животните подобно на гъбите също не могат сами да изработват храната си.Те използват за храна растения или други животни.
 
Организмите се различават според начина си на хранене.
 
ДЕЙНОСТ 2 – Движение на организмите
Научихме как се хранят растенията, гъбите и животните, а сега да разберем и как се движат.
Според вас растенията могат ли да се придвижват?
Не, защото са прикрепени с корените си към почвата.
Но могат да движат отделни свои части.
Например лалето отваря цветовете си през деня и ги затваря през нощта. Станете и  покажете с ръце.
/Ден –  ръцете са изправени встрани.Нощръцете са изпънати нагоре. Ден – нощ. Ден – нощ./
Гъбите, дали могат да се придвижват?
Не могат да се движат свободно от едно място на друго.
Групата на животните.
Всеки от вас има снимка на животно. Покажете ни как се движи то.
Например:Като жаба ти скочи.; Като пингвин ходи.; Като кенгуру скочи високо.; Като маймуна по въжето се изкачи.; Плувай като риба.; Като слон ходи и с ръчички хобота покажи.
 
 
Научихме, че организмите се различават според начина си на движение.
 
ДЕЙНОСТ 3 – Игра „Аз“
На учениците се задава въпрос. За който се отнася вдига снимката си и казва „Ние“.
Например:
Въпрос: Кой изработва сам храната си?
Учениците от група „Растения“ вдигат снимките си и казват „ние“.
Въпрос:Кой може да се придвижва свободно?
Учениците от група „Животни“ вдигат снимките си и казват аз.
Въпрос:Кой НЕ изработва сам храната си?
Учениците от група „Животни“  и група „Гъби“ вдигат снимките си и казват „ние“.
 
ДЕЙНОСТ 4
Всяка група заедно да нарисува или изработи свой представител.
Например:

Разпечатани
снимки за всяка група на различни –
растения
гъби
животни
 
 
Разпечатани


 
 
 
 
 
 
 
 

Бели листи
Водни боички
ОБОБЩЕНИЕ, ОЦЕНКА/ОБРАТНА ВРЪЗКА 
Поставяме въпроси: Какво ново научи? Замисли ли се над поведението на околните?  Има ли невидима красота?  Чакаш ли с нетърпение следващия час?
   Завършва ме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“-„съгласен съм“ , „палец надолу“-„не съм съгласен“, „палец настрани“-„нито да, нито не“.
 
Препоръки към учителя 
Дайте възможност  на децата за обратна вербална връзка.
Дайте възможност всеки ученик да поддържа определено мнение.
Изготвил:
Христинка Петрова – ст. начален учител
 
Използвана литература/ресурси   
https://www.youtube.com/watch?v=nz3J8y0iCg8
https://www.slideshare.net/IvelinaStoyanova12/1-233233502
https://www.slideshare.net/vesiii/11-55472780
https://bg.e-prosveta.bg/my-profile/my-books/76/196/ebook?page=26
https://bg.e-prosveta.bg/my-profile/my-books/76/587/ebook?page=33