Тема на урока:    
„Мечката и лошата дума“ –Ран Босилек
урок по четене – 2 клас
 
Цели на урока: 
–          Усъвършенстване на уменията за художествено възприемане на текст;
–          Усъвършенстване на четивната техника на учениците
–          Учениците да подобрят уменията си да разрешават конфликти, развивайки здравословни комуникационни умения;
–          Да изразяват съгласие и несъгласие по приемлив и зачитащ чуждото мнение начин.
 
Дейностиматериали
Откриване
Знаете ли какво е конфликт? Как се чувстваме когато сме в конфликтна ситуация? Какво знаем за лошите думи?
 
Дейност 1
Днес ще се запознаем с българската народна приказката на Ран Босилек  за „Мечката и лошата дума“
Следва прочит на приказката от учителя, след това тих прочит на текста от учениците.
 
Дейност 2
 
Започване на диалог с учениците и коментиране постъпките на героите от изучаваната творба.
Описване на  недостатъците на човека, които са осмивани в текста.
 
Задача: Открийте какви нравствени качества притежават героите?
 
Дейност 3
 
Конфликт
Започнете дискусия по следните въпроси:
–          Какво означава думата „конфликт“?
–          Какво е чувството, когато не сте съгласни с приятел?
–          Какви конфликти сте имали с приятел?
–          Големи и малки конфликти? Примери.
–          Какво можете да направите, за да разрешите проблеми с приятел?
 
Как се чувстваме, когато имаме конфликт с приятел?
 
Дейност 4

 
Опишете кратко визуализацията а приказката.
 
Обобщение:
С коя приказка се запознахме този час?
Кой е нейният автор?
Какви са основните изводи от приказката?
Защо е важно да не се създават конфликтни ситуации?
Забравя ли се лоша дума?
 
Закриване на сесията и обратна връзка.
Завършваме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“, „палец надолу“ и „палец настрани“, съответно за „съгласен съм“, „не съм съгласен“, „нито да, нито не“, като отговор на следните въпроси:
–          Научих нещо ново за себе си.
–          Научих нещо ново за другите.
–          Замислих се.
–          Забавлявах се.
–          Чакам с нетърпение следващото ни занимание.
Самозалепващи листчета,
маркери,
ламинирани емотикони изразяващи различни чувства,
цветен картон
Препоръки към учителя 
Разглеждайте подходящата илюстрация към приказката! Подчертайте, че е важно да се държим учтиво и уважително към другите, без да използваме лоши и груби думи.
Използвани ресурси: Читанка за втори клас, издателство  Просвета  София. Авторски колектив: Румяна Танева и Цанко Лалев
 
Изготвил: Емануела Гетова – учител НЕ