Тема: В магазина – Пътят на парите  
Цели: Повишаване на когнитивните функции.
–          Работи се индивидуално с всяко от  5-6 деца/ ученици в група.
–           Да се предостави на децата възможност да видят, че могат да принадлежат към различни групи по едно и също време.
–          да разберат, че могат едновременно да принадлежат към определена група и да запазят своята индивидуалност и уникалност.
възможност да разберат, че понякога принадлежим към една и съща група с хора, с които сме много различни.
Дейности:
1.Игра:,,Вълшебните думи “
Правила:Поздрав за добре дошли и добра среща чрез ,, прегръдка‘‘ и  ,,дай  пет ‘‘,,,добър ден ‘‘,,,извинете ‘‘и др..
 
 
2. Игра: ,,Магазин“
Учениците се разделят на два отбора.Едните са клиенти в магазина а другите са работници в пицария .
Отбор 1:
На отбора клиенти се дават  принтирани пазарски колички на А4и тяхната задача е да си  напазаруват любими продукти ,като си ги  изберат и изрежат от  различни брошури от хранителни магазини.
Правила:
Всеки плод е с цена 2 лева ,зеленчука по 1 лев . След като са напазарували продукти,трябва и сами да си ги сметнат.
Отбор 2 : ,,Пицари,,
Имат за задача  да приготвят  пица по строго определена  рецепта от готварска книга.Учениците може да работят по двойки и да се подпомагат взаимно.
Правила:При нужда и желание един доброволец може да влезе в обувките на ,, данъчен ‘‘и да проверява дали всеки си е свършил задачата точно .
След като всички са готови идват в банката .
Там банкера им поставя  ,, сърчице ‘‘ за  добре свършената работа и получават чек за участието си.
Всеки показва с палец нагоре/надолу   в знак ,че  дейността им харесва/не им   харесва.
Материали:
написани предварително вълшебните думи на лист А4
 
 
 
 
 
Материали:пазарски колички на А4,лепило,ножици,Брошури
,Рецепти   за пица,принтирани продукти за пица-салам,гъби,магданоз,маслина и др.
4. Дискусия ,,Какво обичам да ям‘‘
Всеки казва какво обича и какво не харесва .
Какво е здравословно и какво не е добро за консумиране.
 
Закриване на сесията и обратна връзка.
Завършваме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“, „палец надолу“ и „палец настрани“, съответно за „съгласен съм“, „не съм съгласен“, „нито да, нито не“, като отговор на следните въпроси:
–          Научих нещо ново за себе си.
–          Научих нещо ново за другите.
–          Замислих се.
–          Забавлявах се.
–          Чакам с нетърпение следващото ни занимание.
Дайте възможност на децата да споделят и вербално своята обратна връзка.
Материали:готов шаблон с нарисуван палец нагоре/надолу
5.Съвети към учителя:
През  целият процес се  дават само кратки инструкции и насочване от страна на учителя.Въпреки това се следи за следването на нашите правила.Оставяме  децата/учениците  да общуват свободно и да изразяват своето мнение. Дори и някой да каже нещо което е извън темата,това не трябва да ни притеснява. Творческият шум не бива да ни притеснява, защото най-важното нещо е да се забавляваме заедно. Важно е също и всеки да взима участие във всичките дейности като към всяко дете което не се справя много добре се прикрепва помощник.
Много е важно да насочим децата към полезните хранителни навици, още от ранна детска възраст.
     
6.Описание на дейността:
Знам, че сте заети и времето не ви стига. Но ако има нещо, което би могло да помогне да отглеждате дете с добри хранителни навици, това е домашно приготвената храна. Приканвайте детето да участва в процеса на приготвяне на храната в зависимост от възрастта му, както и при подредбата на масата, сервиране и отсервиране на храната.
Да не забравяме, че хранителните навици на детето и хранителните му предпочитания идват от домът му.
 

Изготвил:

Красимира Петрова – РЦПППО- Ловеч