Тема: Рисунка на чувства
Цели: Как да изобразяваме своите емоции и чувства на лист хартия.
Да опознаем себе си и другите по израза на лицето.
–          Трениране на уменията за разпознаване на чувствата;
–          Свързване на чувствата с нуждите;
–          Трениране на вербално отправяне на молби.
Дейности:
Откриване
Откриване на заниманието със спомени от миналата сесия. Какво си спомням? Какво се случи?
 
1.Загряващо упражнение „Островът на щастието“
Нека си представим, че сме на острова на щастието. Всичко е възможно. Има магически дървета, вълшебни цветя, птици и животни, които никога не сте виждали. Ако сме попаднали там и сме видели всичко това, как ще опишем (без думи) следните неща:
–          Най-ароматното цвете на света;
–          Най-бързото животно във вселената;
–          Най-големия камък на планетата;
–          Най-тихата риба на света;
–          Най-красивата птица;
–          Най-кресливото лилаво жабче;
–          Камък, който свети и се върти
–          ….
 
 
Страхотно, този остров е прекрасен!
 
Чувства
В началото на заниманието молим децата да изброят различни чувства, които водещият записва на отделни картончета и залепва на лист от флипчарт.
След това обясняваме различията в чувствата: чувствата могат да са силни-слаби, положителни-негативни и т.н. и поставя 4 големи цветни картона – червен, жълт, син, зелен в координатната система (както е показано на графиката). Стартира се дискусия кое от изброените от децата чувство в коя категория спада и  го залепваме на съответното място.

Децата, по желание, споделят как се чувстват в момента и залепват листче с името и емоцията си на графиката.
 
Въпроси за дискусия:
Лесно ли е да определим как се чувстваме в момента?
Лесно ли е да споделим – да го кажем на глас?
А можем ли да разпознаем как се чувства някой друг?
Как познаваме?
 
От лицата на картинките можем ли да познаем каква е емоцията?
Можете да поставите картинките до листчета с емоции на графиката.
Назовете събитие или повод, като парти за рожден ден, зъбобол, и помолете децата да посочат „лицето“, което подхожда на събитието.

2.Дейност „Какво изразява лицето ми?“
Децата се разделят по двойки, задачата е да разчитат израженията на лицата си от предварително направени карти децата пресъздават написаната на листчето емоция (използвайте листчетата с емоциите от предходната дейност).
Втората част от дейността е децата сами да избират емоция и я пресъздадат. Едното дете пресъздава емоция, второто е копира като в огледало.
Последната част е се нарича „противоположни изражения“ или ,,счупено огледало,,.
Списък  с емоции (щастлив, тъжен, смел, развълнуван, гневен, ядосан, изплашен, изненадан, срамежлив)
“.  Първото дете пресъздава емоция, второто пресъздава противоположна емоция. Например: щастлив/ тъжен, развълнуван/ отегчен, уплашен/ смел.
Нужди
Обобщете като кажете, че зад всяко чувство има някаква нужда.
Например. „Изморен съм. Имам нужда от сън/почивка/…“. „Тъжен съм. Имам нужда от усмивка/ прегръдка/приятел…“
Ако съм изплашен, от какво имам нужда? Разсъждавайте като показвате, че няма грешни отговори. Ние сме различни, така че и нуждите, които имаме могат да са различни.
Молби
След като знаем как се чувстваме и каква нужда имаме, остава учтиво да помолим или попитаме или поискаме.
Нека потренираме:Изморен съм. Имам нужда от почивка. Нека излезем вече в междучасие, моля.
3.Закриване на сесията и обратна връзка.
Завършваме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“, „палец надолу“ и „палец настрани“, съответно за „съгласен съм“, „не съм съгласен“, „нито да, нито не“, като отговор на следните въпроси:
–          Научих нещо ново за себе си.
–          Научих нещо ново за другите.
–          Замислих се.
–          Забавлявах се.
Чакам с нетърпение следващото ни занимание.
Показваме палец нагоре /надолу.
НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:
Листи за флипчарт
Маркери
Картон (жълт, зелен, син, червен
Списък  с емоции (щастлив, тъжен, смел, развълнуван, гневен, ядосан, изплашен, изненадан, срамежлив)
4.Съвети към учителя;
През  целият процес се  дават много инструкции и насочване от страна на учителя. Важно е също и всеки да взима участие във всичките дейности.Учениците много трудно се ориентират как да предадът своята емоция  върху лист хартия. Продуктите на детското творчество са обективно свидетелство за настроенията, мислите и емоционалното състояние на учениците.Целта на занятието в интеграционния  процес е не да се  създават ,,високохудожествени  произведения ‘‘.
Всички ученици, трябва да работят заедно. Ако някой  се затруднява към него се прикачва друг ученик-помощник.
Много е трудно за децата  да намерят  ,,златната среда ,, на  чувствата,нуждите и молбата си.Обикновено  са тъжни или весели.Насочваме ги да  потърсят помощ от възрастен ,когато са гневни,ядосани,уплашени и объркани.
Разпознаването на емоциите под формата на игра е лесно и достъпно.
     
5.Описание на дейността:
Емотиконите са много достъпен и лесен начин едно дете да се изрази .Децата изпитват трудности да разпознаят дори  базовите емоции:щастлив,ядосан,отвратен,тъжен,уплашен и изненадан.
Децата учат за емоциите по същият начин,по който се учат да пишат,да карат колело-като изпробват неща ,опитват се да имитират поведение и получават обратна връзка за това,което правят от хората около тях.
Понякога децата се изолират и се опитват сами да преодолеят неприятните усещания-не е редно.Уверяваме децата ,че никога не са сами.
 

Изготвил:

Красимира Петрова – ресурсен учител РЦПППО – Ловеч