Тема: Приятели в градината  
Цели: Придобиване на умения за формиране на приятелски връзки;
Приемане на различието;
Развиване на умения за сътрудничество и партньорство.
В началото  на часа  всички се приветстваме за добре дошли с ,,прегръдка,,или поздрав,,добър ден ‘‘ и др.
 
 
1.Загряващо упражнение:
 “КУЛА ЗА КОНТРОЛ НА ПОЛЕТИТЕ”
Участниците седят на различни места в стаята. Един от тях (самолет)  върви със затворени очи. Друг (контролна кула)  го направлява. За сблъсък с предмет или ученик – минус 1 точка. Няколко ученика и влизат в ролята на самолет или контролна кула. Най-добре е това да са доброволци. Можете да имате и отговорник по пресмятане и записване на резултатите.
Въпроси към учениците:
-Как се чувствахте да направлявате (командвате) някого?
-Как се чувствахте да разчитате на някого?
 
2. Игра: ,,Леля Диня,,
Леля Диня била много самотна.
Деца  нека им направим приятели ,семейство или  роднини.
По шаблон чертаем кръг,който разделяме на равни половинки.Оцветяваме зелена основа отдолу за кора на динята.Сърцевината оцветяваме в червено като всеки ученик изобразява по няколко семки с черен флумастер /от 1до9/.
Броим  заедно семките на всеки готов ученик.
Правим пирамида –градина ,като всеки рисува по един приятел на леля Диня ,който живее в фермата според него.
Показваме с палец нагоре/надолу когато сме готови и  как се чувстваме ./дали ни бе трудно /
                                    Материали:картон,
флумастери,шаблон,
ножица   
3. Дискусия на тема:
Закриване на сесията и обратна връзка.
Завършваме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“, „палец надолу“ и „палец настрани“, съответно за „съгласен съм“, „не съм съгласен“, „нито да, нито не“, като отговор на следните въпроси:
–          Научих нещо ново за себе си.
–          Научих нещо ново за другите.
–          Замислих се.
–          Забавлявах се.
–          Чакам с нетърпение следващото ни занимание.
Вербално споделяне, при желание.
Материали:
Нарисуван палец нагоре
палец нодолу
4. Съвети към учителя;
През  целият процес се  дават кратки инструкции и насочване от страна на учителя. Оставяме  децата/учениците  да общуват свободно и да изразяват своето мнение. Дори и някой да каже нещо което е извън темата,това не трябва да ни притеснява.Учениците имат голямо въображение винаги,просто искат някой да ги слуша и разбира.Насочваме показването на палец нагоре за добро осъзнаване на настоящият момент от децата.
Винаги задаваме въпроса ,,Какво искаш ти?
Творческият шум не бива да ни притеснява, защото най-важното нещо е да се забавляваме заедно. Важно е също и всеки да взима участие във всичките дейности.
Всяко дете/ученик, трябва да работи  самостоятелно, занятието се провежда индивидуално. Ако някой  се затруднява към него се прикачва друг ученик-помощник.
Учениците  се насочват към това какво ни  събира в едно,въпреки ,че сме много различни по външни белези.
Самотата лекува ,но самотата и разболява ако няма граници.
   

Изготвил:

Красимира Петрова – РЦПППО – Ловеч