Тема: Дъска за внимание  
Цели: Повишаване на когнитивните функции.
Работи се индивидуално с всяко от  5-6 деца/ ученици в група.
В началото  на часа  всички се приветстваме за добре дошли с ,,прегръдка,,или поздрав,,добър ден ‘‘ и др.
1.Игра:,,Кой съм аз“
Описание на дейността:
В началото на заниманието, докато са в кръг, всяко дете казва своето име и всички заедно го повтаряме. За забавление – правим това няколко пъти – като произнасяме името по различен начин: бързо – бавно, тихо –високо, напевно, като рап, като шепот, на „котешки“, на „кучешки“ и т.н.
 
2. Игра: ,,Дъска за внимание“
Правила: На бял лист А 3  очертаваме в горният край цветни  малки кръгове ,които оцветяваме с любимите си ярки и красиви цветове.Всеки ученик  оцветява самостоятелно и с цветове по избор,а след това  ги номерира от 1 до 6.Под тях се чертае един празен  хоризонтален  ред /5-8 см./.Под този ред произволно се  очертават  големи кръгове/с шаблон/,които са  еднакви по  брой и цвят с малките номерирани кръгчета. Готовите  листи   облепяме с  тиксо отгоре ,за да можем да ги използваме по-често.
На празният ред учителя пише разбъркани числа/на картончета/ от 1 до 10 и ученика има за цел да намери тези числа в номерираните малки кръгчета и да свърже с цветен маркер еднаквите по цвят големи кръгчета.
Ако при това се получи позната  геометрична фигура,това е чудесно,ако пък ли не,пак поздравяваме ученика за добре свършената задача.
Показваме с палец нагоре/надолу  как се чувстваме .
Материали:
цветни лепящи листи, цветни маркери.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Материали:бял лист   А3,
флумастери,
тиксо,цветни маркери,
линийка
3. Дискусия на тема:
Закриване на сесията и обратна връзка.
Завършваме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“, „палец надолу“ и „палец настрани“, съответно за „съгласен съм“, „не съм съгласен“, „нито да, нито не“, като отговор на следните въпроси:
–          Научих нещо ново за себе си.
–          Научих нещо ново за другите.
–          Замислих се.
–          Забавлявах се.
–          Чакам с нетърпение следващото ни занимание.
Вербално споделяне, при желание.
 
4.Съвети към учителя;
През  целият процес се  дават само кратки инструкции и насочване от страна на учителя. Оставяме  децата/учениците  да общуват свободно и да изразяват своето мнение. Дори и някой да каже нещо което е извън темата,това не трябва да ни притеснява. Творческият шум не бива да ни притеснява, защото най-важното нещо е да се забавляваме заедно. Важно е също и всеки да взима участие във всичките дейности.
Всяко дете/ученик, трябва да работи  самостоятелно, занятието се провежда индивидуално. Ако някой  се затруднява към него се прикачва друг ученик-помощник.
Проста,но предизвикателна стратегия за  детето.Трябва да поддържате внимание като следвате цветовете според кодовете.
     
5.Описание на дейността:
Без  внимание – няма познание.Затова  проблемът  за разработване на нови методи за въздействие върху вниманието на ученическата личност е актуален и значим.
Вниманието при деца със специални  образователни потребности протича своеобразно и осигурява насочеността  на съзнанието  върху определен обект.
Цели се  вниманието да стане като форма на поведение.
Децата имат естествена нужда от движение,защото така  опознават заобикалящата  ги среда,затова всяко умение е във формата на игра,за да направят занятията не само полезни ,но и вълнуващи за учениците.
 

Изготвил:

Красимира Петрова – РЦПППО- Ловеч