Тема: Дъска за симетрия  
Цели:
Дъска за подсилване на симетрията с децата –  благоприятства развитието на логическото мислене, пространствените понятия, страничността, фокуса на вниманието, визуалното възприятие.
Работи се индивидуално с всяко от  5-6 деца/ ученици в група/.
Дейности:
1.Игра:,,Какво обичам да правя “
Правила: Всяко дете се представя по име и клас. Децата/учениците да покажат с езика на тялото/без думи/, какво обичат да правят в свободното си време  или да  го нарисуват  на дъската. 
 
2. Игра: ,, Игра с капачки.“
Правила: На бял лист А4 са разчертани големи квадрати. Листа се разделя на две равни части. В едната половина работи учителя,в другата половина работи ученика. Ученикът имитира и поставя на своята половина от листа си  капачките на същите квадратчета като учителят /еднакви цветни квадрати за ориентиране при необходимост /.
Ползват се  различни на цвят и форма капачки.
Материали:бял лист А4,
различни по цвят капачки,флумастери
3. Дискусия на тема: „Какво можем да изобразим от кръг и квадратче?“ – определяме какво можем да апликираме/нарисуваме от един кръг и квадрат:
От кръг- слънце, калинка, балон, рибка, заек, гъсеница, ябълка, череша, домат, колело, венец, монета, очила,торта,часовники др.
От квадрат- къща,лаптоп,телевизор,пътни знаци,знаме, жилищен блок, влак, мобилен телефон, възглавница,автобус, черга, килим, престилка и др.
Разчертаването на белият лист А4 може и на компютър .
Изобразяването на геометричната форма  кръг може да се получат от:
–        цветни балони оцветени в различна боя
–        от руло на тоалетна хартия
–        от пластилин
–        с пергел
–        по шаблон
–        с гумата на  обикновен молив
–         очертаване на предмети с формата на кръг
 Изобразяването на геометричната форма квадрат  може да се получат от:
–          шаблон на  квадрат/малък и голям/ от дебел картон
–          очертаване на предмет с квадратна форма
–          с линийка
 
https://www.facebook.com/conmamiaprendo/videos/452973526346819
Материали:шаблони на кръг и квадрат, бели/цветни листи А4,ролка от тоалетна хартия,цветни маркерии флумастери.
4.Съвети към учителя;
През  целият процес се  дават само кратки инструкции и определено  насочване от страна на учителя. Важно е също и всеки да взима участие във всичките дейности. Продуктите на детското творчество са обективно свидетелство за настроенията, мислите и емоционалното състояние на учениците.Целта на занятието в интеграционния  процес е не да се  създават ,,високохудожествени  произведения ‘‘.
Всяко дете/ученик, трябва да работи  самостоятелно, занятието се провежда индивидуално. Ако някой  се затруднява към него се прикачва друг ученик-помощник.
Разчертаването на белият лист А4/А3 може и на компютър .
       
5.Описание на дейността:
Симетрията се използва не само в  художественото изразяване , но също  така благоприятства развитието на логическото мислене,пространствените понятия и фокуса на вниманието .
Идеята е да се подобрят връзките между зрителното възприятие и  движенията на ръцете.Образите могат да предизвикват удоволствие, тревога, страх или състояние на покой. Те могат да изменят настроението и даже да предизвикват усещане за психическо и физическо благополучие.
За  децата със специални потребности тези критерии са важни и основополагащи за независимият им живот.
6.Резултати от дейността:
Разбирането на механизмите на функциониране на човешкия мозък и връзката им с емоционалните и когнитивни процеси, както и с поведението, има голямо значение за лечението на различни заболявания включително и на афективни разстройства, пост-травматичен стрес, зависимости и соматични заболявания.
 

Изготвил:

Красимира Петрова- РЦПППО – Ловеч