Тема на урока:    
Урок: Човекът и природата
Тема: Водата и нейните свойства  
клас: 3                                          
 
Цели на урока: 
Познава основните свойства на водата
Разбира значението на водата за живота на организмите
Назовава основни замърсители на водата и мерки за нейното опазване.
Трениране на уменията за разпознаване на чувствата
 
Дейностиматериали
ЗАГРЯВАЩО УПРАЖНЕНИЕ
„Противоположни движения“
Учениците застават в кръг, в средата застава един ученик, той прави движения, а всички изпълняват противоположни на тях.
 
ДЕЙНОСТ 1
Въздухът е част от неживата природа  и е газообразно вещество. Той е навсякъде около нас, има значение за живота на растенията, животните и хората.
Тази сутрин докато си пиех чая, аз се замислих за значението на водата, за нейното разпространение, за свойствата ѝ.
Живата природа не може както без въздух, така и без вода. Всички я използваме и тя е навсякъде около нас. Нужна е на растенията, животните и хората.
За какво използваме водата? – Поливаме цветята, даваме на кучето да пие вода. Ние също я използваме за  пиене и да се мием. Вода има и в  реката която тече през нашето село.
Поставя се темата на урока: „Водата и нейните свойства“. Водата заема по-голямата част от земната повърхност – океани, морета, реки, язовири, но тя е част и от живите организми. Сега ще се превърнем в малки изследователи и с опити  ще установим какви свойства притежава водата.
Предварително са подготвени – бутилка вода, чаши, лъжичка, паничка, везна.
Преминаваме към извършване на опитите за доказване на свойствата на водата. Какво наблюдаваме?
1 опит: В чаша наливаме вода и поставяме лъжичката(монета).
              Помирисваме водата.
              Опитваме.
              Разливаме на пода.
В резултат на проведените опити се  дава възможност, учениците сами да стигнат да извода, че чистата водата е прозрачна, няма мирис, няма вкус и има свойството да тече.
            Правят се опити за доказване на основните характеристики на водата. Какво доказва този опит?
2 опит:  На везна от едната страна поставяме пълна чаша с вода, а от другата празна.
                Наливаме вода в паничка, чаша и бутилка.
Чрез тези опити се доказват основните характеристики на водата. Учениците наблюдават движението на везната – накланя се към пълната бутилка, сами стигнат да извода, че водата има собствена маса. Чрез преливането на водата  в различни съдове се доказва, че обемът се запазва, но заема формата на съда, в който е налята.

ДЕЙНОСТ 2
Всички обичаме да си похапваме супа. Някой наблюдавал ли е мама как я приготвя? Учениците дават своите отговори – в гореща вода се поставят зеленчуци, олио, подправки, сол.
А направило ли ви е впечатление, че едни продукти се запазват, а други се разтварят във водата. Сега ще направим опит наблюдавайте внимателно и след това ще обсъдим резултатите от наблюдението.
3 опит: 4 деца вземат по 1 чаша: наливаме вода. Първото дете поставя лъжичка сол в чашата с вода. Второто лъжичка оцет. Третото налива олио, а четвъртото сипва малко пясък.
Всеки разбърква веществата. Наблюдават и коментират резултата – в някои чаши веществата са се разтворили, а в други са останали на повърхността или на дъното на чашите.Опита се повтаря като се използва захар, пакетче чай, камъче и др.
Чрез опита свързан с разтворимост се оставя учениците сами да стигнат до извода, че някои вещества се разтварят, а други – не.
Сега внимателно наблюдавайте следващият опит за който ще използваме газирана вода (лимонада) и балон.
4 опит: Разклащаме бутилка с газирана вода, наблюдават отделените мехурчета.
               Отваряме внимателно бутилката с газирана вода и поставяме балон върху отвора ѝ. Балона се надува.
Коментираме какви са отделените мехурчета – доказателство, че въздуха се разтваря във водата. Обсъждат демонстрираният опит с газираната вода и балона, който се надува. Стигат сами до извода, че отделеният въздух изпълва балона и за това той се надува.
В реките, моретата и океаните живеят много водни обитатели. Как си набавят нужния им за живот въздух?
Учениците изказват свободно своето мнение – Рибите дишат разтворения във водата кислород.
Знаем, че въздуха поддържа горенето. При следващия експеримент ще видим какво се случва с водата.
5 опит: В по-дълбок съд поставяме запалена свещ. Наливаме вода и оставяме свещта да гори, докато стигне нивото на водата.
Учениците наблюдават, щом като достигне нивото на водата, свещта загасва. Коментират резултата и сами достигат до извода, че водата на поддържа горенето, и за това се използва за погасяване на пожари.
С показаните дотук опити какви изводи можем да си направим  за значението на водата?
Учениците сами стигат до извода: живата природа не може без вода. Тя е необходима за живота на растенията, животните и хората.
 
 
ДЕЙНОСТ 3
В началото на часа вие казахте за какво използваме водата. Стигнахме до извода, че тя е необходима за живота на растенията, животните и хората. Използваме я за пиене, за миене, за пране. Безразсъдното използване на водата води до замърсяване на водните басейни – океани, морета , реки.  Вече използваната вода  се нарича отпадна. Какви мерки се вземат за да се пречисти такава вода? – Учениците сами стигат до извода: Правят се пречиствателни станции през които преминава, за да стане отново годна за употреба.
Безразборно изхвърлените отпадъци се разтварят от дъждовната вода, тя ги отнася във реките, езерата, моретата. Такова замърсяване е вредно за здравето на хората и на животните.
Показват се снимки на замърсени водни басейни: Когато гледате тези снимки какви чувства ви вълнуват? Пред вас са поставени емотикончета, изобразете вашите чувства.
Всеки изобразява своето чувство, дава се възможност да обясни, защо се чувства така.
Разгледайте внимателно и попълнете  игрословицата. Запиши под всяко число поредната буква от азбуката. Какво получи?След приключване на работа се коментира полученото изречение. Дискутира се: Защо водата е живот за нас?
 
ДЕЙНОСТ 4
Опазването на чиста околна среда е важно за здравето на всички живи същества. Може ли да предложите по какъв начин може да се избегне замърсяването на водата? – да не се изхвърлят отпадъци окло реките; ако има изхвърлени да се почистят.
Пред вас има  лист и цветни моливи. Всеки има възможност да нарисува рисунка на тема „Водата е живот за нас“. Дава се време за изобразителната задача. След приключване всеки разяснява какво изобразява неговата работа и какви чувства са го вълнували докато е рисувал. От рисунките се прави изложба.
бутилка вода, чаши, лъжичка, монета, паничка, везна,
сол, оцет, олио, пясък, газирана вода, балон, свещ, снимки на замърсени водни басейни, кръгчета за емотикончета, 
бели листи,  цветни моливи,
разпечатани знаци с пръстче

ОБОБЩЕНИЕ, ОЦЕНКА/ОБРАТНА ВРЪЗКА 
Поставяме въпроси: Какво ново научи? Замисли ли се над въпросите свързани със свойствата на водата? Как можем да избегнем замърсяването на водата?   Чакаш ли с нетърпение следващия час?
   Завършва ме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“-„съгласен съм“ , „палец надолу“-„не съм съгласен“, „палец настрани“-„нито да, нито не“.

 
 
Препоръки към учителя 
Дайте възможност  на децата за обратна вербална връзка.
Дайте възможност всеки ученик да поддържа определено мнение.
Дайте възможност всеки ученик чрез изобразителна дейност да изрази своите чувства.
Изготвил:
Румяна Стефанова – старши учител начален етап
 
Използвана литература/ресурси   
https://bg.e-prosveta.bg/my-profile/my-books/76/196/ebook?page=19