Тема на урока:    
Урок по Български език
Тема: Степенуване на прилагателните имена
клас: 3  
 
Цели на урока: 
–         Въвеждане на понятието „степенувани прилагателни имена“;
–         Формиране на умения за правилно използване и писане на степенувани прилагателни имена;
–         Трениране на уменията за разпознаване на чувствата.
 
Дейностиматериали
Загряващо упражнение „Разходка“
Всички участници се разхождат  из стаята.
Учителят назовава различни прилагателни, отразяващи съответни настроения, като например: „щастлив”, „тъжен” и др., а участниците трябва да ги изразят подходящо.
 
ДЕЙНОСТ 1
 
Започваме заниманието като задаваме въпросите:
Имате ли домашен любимец?  Ако нямате, какъв домашен любимец искате да си вземете? Опишете го.
/От своите описания децата разбират, че домашните любимци дават чувство на спокойствие и редуцират стреса и негативните емоции. Чувството за отговорност,което развиват в грижите за животни ги учи и на грижа към самите себе си../

Показваме снимки на:

 
Да опишем тези животни./малки, сладки, пухкави/
 
 Да ги сравним  по големина.Въпроси за дискусия:
– Кучето е …………./малко/. Зайчето обаче е ………………../по-малко/ от него. А хамстерчето е …………. /най-малко/.

ДЕЙНОСТ 2
Напиши всяко изречение на правилното място.

Майката на Мими е по-щастлива.
Мими  е щастлива
Баба и е най-щастлива.
 
Въпроси за дискусия:
Каква е Мими?  /щастлива/.
Каква е майката на Мими? /по-щастлива от Мими/.
Каква е бабата на Мими? /най-щастлива от всички/.
Обичате ли, да се усмихвате, като Мими? Покажете ми.
/Когато се усмихваме правим хората около нас щастливи!/
Учениците научават, че степенуването е сравняване на лица и предмети по един и същи признак. Използват се частиците за степенуване по и най. При писане те се отделят от прилагателното име с тире.
 
ДЕЙНОСТ 3
Представете си, че сме на спортен празник в гората и се провежда състезание по лека атлетика. На старта  виждаме Мецана, Зайо и Жабурана. Как ще гикласирате. Кой ще поставите на …….?


 3 място  – „бърз“
2 място – „по-бърз“
1 място – „най-бърз“
 
 
  Горскотосъстезание продължава за смелост.Кой ще поставиш на …….?
3 място  – „смел“                /Зайо е смел/
2 място – „по-смел“             / Жабурана е по-смела от Зайо/
1 място – „най-смел“       /Мецана е най-смела от тях/

На дъската са поставени снимки.

Това са столчетата на състезателите.

Въпроси за дискусия:
От какъв материал са направени столчетата. /дърво/
Да степенуваме прилагателното „дървен“.
Звучи ли ви добре по-дървен стол или  най-дървен стол?
Дървеният стол не може да бъде по-дървен или най-дървен.
При някои прилагателни имена не е правилно да се използва сравнителна или превъзходна степен. /дървен, бащин, кръгла, кожено и др./
 
ДЕЙНОСТ 4 –  Открийте степенуваните прилагателни имена и грешките при тях.
                      Кое е най  доброто за децата
  Отишъл веднъж един богат човек при Мъдреца за съвет:
  -Учителю, искам да дам най  доброто на децата си. Старая се да им осигуря най   новото и най  модерното от всичко, не ги лишавам от нищо. Но дали е достатъчно?
   Мъдрецът го погледнал и казал:
   -Ако искаш наистина най  доброто за децата си, харчи за тях два пъти по  малко пари и два пъти повече време.
 Разпечатени:

ОБОБЩЕНИЕ, ОЦЕНКА/ОБРАТНА ВРЪЗКА 
Завършваме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“, „палец надолу“ и „палец настрани“, съответно за „съгласен съм“, „не съм съгласен“, „нито да, нито не“, като отговор на следните въпроси:
–         Замислих се.
–         Забавлявах се.
–         Чакам с нетърпение следващото ни занимание.
Възможност и за вербална обратна връзка.
 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
Дава възможност  на децата за обратна вербална връзка.
Изготвил:
Христинка Петрова
 
Използвана литература/ресурси