Тема на урока:    
Предразсъдъци и стереотипи”– урок по Изобразително изкуство – 3 клас   
Цели на урока: 
Целта на заниманието е да насърчим децата да помислят за предпочитанията си, въвеждане на понятия като стереотип и предразсъдък. Формиране на критично мислене. 
Дейностиматериали
Откриване
Какво се случи миналия път, когато имаше труден момент? Спомени и чувства.
 
Загряващо упражнение „Рисунка със затворени очи“
Всеки ученик се опитва да нарисува нещо със затворени очи. След като е готов,  дава рисунката на ученика до него да я допълни ако има нужда и да я представи пред класа. Така всеки ученик рисува, дорисува рисунката на друг.
По този начин се пресъздават спомените на учениците.
 
Стереотипи
Стереоти́п (на старогръцки: στερεός „твърд“ + τύπος „отпечатък“) — предварително формирана от човека мислена оценка на нещо, която може да се отрази в съответното стереотипно поведение.
Започваме заниманието като задаваме въпроса:
Ако има пожар, кой идва на помощ? Как се нарича тази професия? Нека да нарисуваме кой идва на помощ. Как се казва? Има ли семейство? Къде живее?


 Децата трябва да познаят  от всяка снимка кой каква професия има и как ни помага.
След това могат да разкажат кратко за неговите начинания.
В последствие да нарисуват своя ситуация, в която даден стереорип помага в даден случай.
 
Обобщение:
Задавне на въпроса „Защо мислим стереотипно? „ и дали това е полезно за нас?
 
Закриване на сесията и обратна връзка.
Завършваме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“, „палец надолу“ и „палец настрани“, съответно за „съгласен съм“, „не съм съгласен“, „нито да, нито не“, като отговор на следните въпроси:
–          Научих нещо ново за себе си.
–          Научих нещо ново за другите.
–          Замислих се.
–          Забавлявах се.
–          Чакам с нетърпение следващото ни занимание.
Бели листи
Цветни моливи
Флумастери
Отпечатани снимки* за всяка група
Отпечатани листчета с думи
Препоръки към учителя 
Разглеждайте подходящата илюстрация към всеки стереотип.
Използвани ресурси: Електронен учебник Изобразително изкуство 3клас, издателство Просвета