За изтегляне

Книжка – Приятелство с делфин.pdf
Книжка – Приятелство с делфин.docx
Тема на урока:    
Урок по Литература
Тема: „Приятелство с делфин“ – Дончо Цончев
клас: 3  
 
Цели на урока: 
–         Проследява взаимоотношенията между героите в изучавано произведение;
–         Споделяне на свои виждания относно приятелството;
–         Трениране на уменията за разпознаване на чувствата;
–         Свързване на чувствата с нуждите.
 
Дейностиматериали
Загряващо упражнение „Говорещи делфини“ (съвместна работа)
        Да си представим, че сме едни много игриви делфинчета. Знаем, че те комуникират помежду си издавайки голямо разнообразие от звуци.
Учениците се разделят по двойки и застават един срещу друг. За една, две минути  всеки се опитва да издава звук, като делфин и  да разсмее другия, като го гледа в очите. Другият се опитва да остане сериозен. Ролите се сменят.
 
https://www.youtube.com/watch?v=437QQsOfyV0
 
Въпроси за дискусия:
–         Как се чувствате, като говорещо делфинче?
Децата избират подходящото човече и показват  подходящата физиономия. /пред всяко дете има поставени емотикони/
 

 

ДЕЙНОСТ 1
Ще ви запозная с още едно говорещо делфинче.
Учителят прочита „Приятелство с делфин“ от Дончо Цончев.
Предварително на корково таблоса поставени водолаз, рибки, миди, водорасли, коте, куче, роза, къща и др.(Таблото ще помогне на ученицитепо-лесно да разкажат епизодите в текста.)
Къде се развива действието в текста? /На морското дъно./
Според вас кое е излишно от таблото? (коте, куче, роза,….., трябва да останат само обитателите от морското дъно)
Според вас, какво най-много харесва да правимомчето? /Да се гмурка./
 Как се чувствате, когато се занимавате с това, което ви доставя удоволствие?
Прочита се първата част.
Как може да  озаглавим този епизод?
Учениците изказват свое мнение по поставения въпрос. (Делфин в беда.)
Какво липсва на нашето табло? /Делфин./
Поставя се на таблото делфинче, а върху него мрежа.
Според вас как се чувства в тази мрежа? Вие как се чувствате, когато сте в беда?
 
Прочита се втората част.
 Как може да я озаглавим?
Учениците изказват свое мнение по поставения въпрос. (Помощта на малкия водолаз.)
Учителят маха мрежата, която е върху делфина.
Когато някой ви помогне, благодарите ли му?
Как се чувствате, когато вие помогнете на някой?
 
Прочита се третата част и се озаглавява.
Разговорът между момчето и делфинчето
Какво прави делфинчето, след като е спасено от момчето? /Тръгва си, но по-късно се връща да му благодари./
Кои думи за учтивост трябва да поставя на таблото?
/извинявай, благодаря, довиждане/
Да изпеем на делфинчето песента „Вълшебни думи“.
https://www.youtube.com/watch?v=c9LlvK7DvT8
Запомнете: Твоите думи имат значение.
 
Прочита се четвъртата част и се озаглавява.
Учениците изказват свое мнение по поставения въпрос.
(Приятелство.)
Вия имате ли приятели?
Да представим приятелството с една дума и да осъзнаем колко трудно се гради истинското приятелство.
 

Какво казва накрая Малкият водолаз?
/О, колко съм щастлив!/
С приятели всичко е по-забавно и по-интересно.
А, вие щастливи ли сте?
Да направим „Сърце с послание за приятел“, за да се научим да изразяваме чувствата си.
 
 

Важно да бъдем добри, за да имаме приятели и да сме щастливи.
 
За домашна работа, попълнете книжката „Приятелство с делфин“
Разпечатени:
емотикони;

 
 
бял картон;
цветни листи
ОБОБЩЕНИЕ, ОЦЕНКА/ОБРАТНА ВРЪЗКА 
Завършваме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“, „палец надолу“ и „палец настрани“, съответно за „съгласен съм“, „не съм съгласен“, „нито да, нито не“, като отговор на следните въпроси:
–         Научих нещо ново за себе си.
–         Научих нещо ново за другите.
–         Замислих се.
–         Забавлявах се.
–         Чакам с нетърпение следващото ни занимание.
Възможност и за вербална обратна връзка.
 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
Дава възможност  на децата за обратна вербална връзка.
Изготвил:
Христинка Петрова
 
Използвана литература/ресурси 
https://bg.e-prosveta.bg/my-profile/my-books/269/191/ebook?page=28
https://www.liveworksheets.com/worksheets/bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%91%D0%95%D0%9B/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8%D0%BD_kl1266123re
https://www.youtube.com/watch?v=c9LlvK7DvT8