Тема на урока:    
Урок: Математика
Тема: „Права и крива линия“  
клас: 3                                          
 
Цели на урока: 
–         Да се формира представа за геометричните понятия: права линия и крива линия;
–         Да се затвърдят знанията за отсечка;
–         Свързване на чувствата с нуждите. 
 
Дейностиматериали
ЗАГРЯВАЩО УПРАЖНЕНИЕ
Да си представим, че сме на поход в планината.
Пуска се запис.
https://www.youtube.com/watch?v=vV3r7_iYU-I
Какъв е този шум?
Звуците, които издава водата на тази река, имат релаксиращ ефект.
Тези звуци от природата ни помагат да се отпуснем и починем.Няма налично описание.Как се чувствате?
Трябва да преминем реката. Да си направим мост от въже.
В класната стая на пода се опъва въже.
Представете си, че това е въженото мостче по което трябва да минем.  Страх ли ви е?
Тогава да се хванем за ръчички и заедно ще се справим със страха.
/Децата вървят по права линия./
Няма налично описание.Сега трябва да преминем по тази криволичеща пътека с безброй завои. Да завием наляво, сега надясно, отново наляво.
/Децата вървятпо крива линия./
Браво, справихте се чудесно!
Този час ще се запознаем с праваи крива линия.
 
ДЕЙНОСТ 1
    Отново  въжето е в права линия на земята.
Представете си, че сте пъстри пеперудки. Летете по въжето. По каква линия летите? /Права/
Можем ли да я продължим надясно? Наляво?
Правата линия е геометрична фигура, която няма нито начало, , нито край.
 На въжето, както е в права линия, поставяме на две места  по едно камъче.
Каква геометрична фигура получихме? /отсечка/
Знаем, че отсечката е геометрична фигура, която представлява права линия с начало и край.
 
ДЕЙНОСТ 2
Да образуваме влакче.  Завийте надясно, завийте наляво, завийте надясно , завийте наляво и „спри“.
Вашето влакче по каква линия вървя?
/Крива линия./
Можем ли да я продължим надясно? Наляво?
Кривата линия е геометрична фигура, която няма нито начало, , нито край.
 
 
ДЕЙНОСТ 3
 Дайте на всеки ученик лист хартия А-4. Накарайте ги да го сгънат наполовина, четири пъти. След това да нарисуват линии по гънките.
Тази линия, която получихте, права или крива е?
 
 
ДЕЙНОСТ 4
Направете права линия с лепяща лента. Разделете я на две равни части – червена и зелена. Маркирайте зелената страна на линията като вярна, а червената като грешна.
Детето застава по средата на линията.
Казва се твърдение – ако детето смята, че е вярно скача на зелената част, ако е грешно на червената.
Например:Отсечката има начало и край.
/Вярно, отсечката има начало и край.Детето скача на зелената част./
Правата линия има начало и край.
/Грешно, правата линия няма начало и край. Детето скача на червената част/
Въже за скачане
 
Бели листа               
ОБОБЩЕНИЕ, ОЦЕНКА/ОБРАТНА ВРЪЗКА 
Поставяме въпроси: Какво ново научи? Замисли ли се над поведението на околните? Чакаш ли с нетърпение следващия час?
   Завършва ме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“-„съгласен съм“ , „палец надолу“-„не съм съгласен“, „палец настрани“-„нито да, нито не“.
 
Препоръки към учителя 
Дайте възможност  на децата за обратна вербална връзка.
Дайте възможност всеки ученик да поддържа определено мнение.
Изготвил:
Христинка Петрова
 
Използвана литература/ресурси   
https://www.youtube.com/watch?v=vV3r7_iYU-I https://bg.e-prosveta.bg/my-profile/my-books/73/595/ebook?page=45