Тема на урока:    
Урок: БЕЛ – ЛО
Тема: „Как се лекува лъвски страх“ – Мая Дългъчева  
клас: 4
 
Цели на урока: 
Усъвършенстване на уменията за възприемане на повествователен текст;
Развитие на пресъздаващото въображение на учениците;
Развитие на словотворческите способности;
Усъвършенстване на четивната техника;
Трениране на уменията за разпознаване на чувствата.
 
Дейностиматериали

ЗАГРЯВАЩО УПРАЖНЕНИЕ
 „Танцувай с мен”
Учениците се подреждат в кръг. Всеки  показват своя танц или движение. Когато детето, което е на ред, покаже движението или танца си, останалите трябва да го имитират. Това се повтаря, докато се изредят всички деца.
 
ДЕЙНОСТ 1
 
Всички обичаме да пътешестваме, но знаем , че за да пътешестваме не винаги се налага да напускаме стаята. Сега ще чуете любима песен от трети клас. Пуска се песента “Румбали“.
https://www.youtube.com/watch?v=v8-clVyW_Pg
Спомняте ли си, когато слушаме тази песен  на  кой континент мислено се пренасяме? Учениците имат информация, че песента е африканска, затова отговарят на въпроса. Дава се възможност да запеят и да изпълнят ритмичната играта, към песента.
Днес отново ще се потопим в атмосферата на слънчева Африка, в ритъма и мистиката на горещия континент.
Ще се запознаем с текста „Как се лекува лъвски страх“от Мая Дългъчева.
Текста се прочита. Какъв е животът на африканското племе? Учениците прочитат  текста на части.  Разглеждат илюстрацията в учебника и описват картините които се разкрива пред тях.
 
 
ДЕЙНОСТ 2
 
От какво се е разболял лъвът?
Какви съвети обсъждат хората от племето за неговото спасение? Учениците посредством търсещо четене откриват отговора на въпроса: с пердах; със зелени хапчета грах; да взема уроци по храброст.
Защо нито един от тях не е добър? От какво се е уплашил лъвът? Отговорът отново се открива в текста.
Кой дава  предложение за  лекуване на лъвски страх?  Учениците откриват изречението: – Да му изпеем жабешка песен, танцът на жабите също е лесен – щом го накараме да се разсмее, бързичко Лъвчо ще оздравее – затананикало онова дете, дето не можело дори да чете.
За какво ли се разказва в тази жабешка песен? Изслушват се различни предположения.
Сега ще ви прочета текста на тази песен:
Жабче – жабче-жабуранче спало тихо под юрганче,
ала в сънения мрак се дочуло: трака-трак!
Кой ли трака в ракитака?! Има два червени крака…
Има дълъг врат, крила, човката му е игла!
Скок – насам и скок – обратно… Жабче-жабуранче блатно,
ще пътуваш за чужбина в щъркелова лимузина!

Опитате се да изиграете танц на жабите, така както го изпълнява цялото африканско племе. Учениците се подреждат в кръг. Всички подскачат като жабчета и танцуват.
Каква е поуката от тази история? Откриват в края на текста отговора на въпроса:
На всеки може нещо страшно да се случи,
но то, приятели е, за да се научи,
че и най-големият, ама лъвски страх,
се лекува най- спешно с един голям смях!

Усмихнете се дори и да не ви се усмихва. Усетихте ли какво вълшебство направихме, даже престорената усмивка е способна да подобри настроението. Знаете ли, че усмивката ни прави по здрави и по силни.
 
 
ДЕЙНОСТ 3
Какво настроение лъха от текста? Дава се възможност да открият изразите и сами да стигнат до извода, настроението се променя в отделните епизоди: – радост – от сутрин до мрак си пеели;
– тъга – лъвът е болен от страх;
– изненада – ахнало африканското племе и ококорило очища големи;
 – щастие – А цялото племе така скачало и танцувало, че чааак на Северния полюс се чувало.
С емотиконите , които са пред вас може ли да се пресъздаде атмосферата на чувствата  от различните епизоди?
Оставят се да изпълнят поставената задача, а след приключване, да се обосноват към кой епизод се отнася съответния емотикон.
 
 
ДЕЙНОСТ 4
Приказката „Как се лекува лъвски страх“ от Мая Дългъчева, от се представя и като театрална постановка, за деца в куклените театри. Вие също сте малки актьори и сега ще разпределим ролите.
Учениците четат текста по роли. Поощрява се артистичното изпълнение.
Мултимедия; Разпечатани емотикони и знаци с пръстче  
     
ОБОБЩЕНИЕ, ОЦЕНКА/ОБРАТНА ВРЪЗКА 
Поставяме въпроси:
Какво ново научи?
Как мислиш, пътешествието което направихме?
Представете си, че африканското племе ви кани на гости, но трябва да им разкажете весела история, за да ги разсмеете. Каква  случка ще разкажете?
Чакаш ли с нетърпение следващия час?
   Завършва ме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“-„съгласен съм“ , „палец надолу“-„не съм съгласен“, „палец настрани“-„нито да, нито не“.
 
Препоръки към учителя 
Дайте възможност  на децата за обратна вербална връзка.
Дайте възможност всеки ученик да изяви творческите си способности.
 
 
Изготвил:
Румяна Стефанова – старши учител начален етап
 
Използвана литература/ресурси   
https://bg.e-prosveta.bg/my-profile/my-books/270/378/ebook?page=36
https://www.youtube.com/watch?v=v8-clVyW_Pg