Тема на урока:    
Урок: Технологии и предприемачество
Тема: Грижи за животните. Подслон за животните
клас: 3  
 
Цели на урока: 
–         Затвърдяване на знанията за грижите, необходими за домашните животни;
–         Усъвършенстване на уменията за обработване на хартия;
–         Трениране на уменията за разпознаване на чувствата;
Свързване на чувствата с нуждите.
 
Дейностиматериали
Загряващо упражнение:„В стопанския двор“
Учениците се подреждат в кръг. Учителят минава и пошушва на всекиго по едно отселскостопанските животни: „крава“, „коза“, „овца“ и други, като следи да има равномерно представителство на видовете животни сред участниците. Никой друг, освен учителят, не трябва да знае на кого какво животно се е паднало. След това, учениците се пръсват из цялата стая.  По подаден сигнал от учителят, всяко дете започва да издава звука, характерен за неговото животно (кравата – „му-у-у”; козата – „ме-е-е”; овцата – „бе-е-е”) и тръгва да търси други животни като неговото. Тези, които се намерят, се хващат за ръце и заедно тръгват да търсят останалите. Целта на играта е отделните видове животни да се съберат в групи.
Справихте се отлично! Сега да потанцуваме.
https://www.youtube.com/watch?v=EV4wDM8rZJs
 
ДЕЙНОСТ 1
Въпроси за дискусия:
Знаете ли кой се грижи за селскостопанските животни?  /Фермерите./
От какво се нуждаят животните?
/Животните подобно на хората се нуждаят от – храна, вода, дом, хигиена, топлина, светлина./
Децата могат ли да се грижат за животните?
/Децата, също могат да полагат грижи за животните, като им носят храна и вода./
 
Игра „Кой съм аз и с какво се храня?“
Учениците са разположени в кръг.Един от тях застава в центъра на кръга и издава звук на едно селскостопанско животно. Останалите познават кое животно е и с какво се храни то.
 
Игра „Кой живее тук“
Разпознайте сградите, в които се отглеждат различните животни.Въпроси за дискусия:
Има ли разлика между сградите, в които се отглеждат животните през лятото и през зимата?
/През зимата са на  топло, а лятото на прохладно. При което животните щесащастливи и спокойни./
От различни картонени кутии и цветна хартия дапостроим модел на подслон, който да се използва и през зимата, и през лятото от животните.
Да започнем от покрива. Какъв да бъде?
През зимата да се затваря, а през лятото да се отваря. Ако обърнем кутията с капака нагоре получаваме подвижен покрив.
Какво друго ни е необходимо?  /врата, прозорци/
Може да ги направим по два начина – чрез направата на отвори с ножица или чрез залепване на хартиени елементи.
Справихте се чудесно! Потрудихте се усърдно!Нашите приятели ще се чувстват много добре в тези красиви и удобни къщички.
Много добра постъпка от ваша страна! Всяко ваше действие винаги да носи доброта.
Как се чувствате, след като помогнахте на животните?
 


Доброто съществува навсякъде. Само трябва да имаме желанието да го потърсим, да го видим, да го почувстваме.
Да завършим този час с играта „Танцуваме и пеем“.

(Децата ходят в колона едно след друго.)

– Аз съм малко пиле – ПИ. Кой не ме познава?
– Правя както всеки знай, всяко пиле прави:
– Пи, пи, пи. Пи, пи, пи.
– Аз съм малко пате – ПА. Кой не ме познава?
– Правя както всеки знай, всяко пате прави:
– Па, па, па. Па, па, па.
– Аз съм малко кученце. Кой не ме познава?
– Правя както всеки знай, всяко куче прави:
– Бау, бау, бау. Бау, бау, бау.
– Аз съм малко котенце. Кой не ме познава?
– Правя както всеки знай, всяко коте прави:
– Мяу, мяу, мяу. Мяу, мяу, мяу.
– Аз съм конче мъничко. Кой не ме познава?
– Правя както всеки знай, всяко конче прави:
– Кл-кл-кл. Кл-кл-кл.
– Аз съм мъничко козле. Кой не ме познава?
– Правя както всеки знай – козата както прави:
– Ме, ме, ме. Ме, ме, ме.
– Аз теленце малко съм. Кой не ме познава?
– Правя както всеки знай, кравата както прави:
– Му-у-у, му-у-у, му-у-у.
Разпечатени
различни къщи на животни;
картонени кутии ;
цветна хартия;
ножица;
лепило
ОБОБЩЕНИЕ, ОЦЕНКА/ОБРАТНА ВРЪЗКА 
Завършваме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“, „палец надолу“ и „палец настрани“, съответно за „съгласен съм“, „не съм съгласен“, „нито да, нито не“, като отговор на следните въпроси:
–         Научих нещо ново за себе си.
–         Научих нещо ново за другите.
–         Замислих се.
–         Забавлявах се.
–         Чакам с нетърпение следващото ни занимание.
Възможност и за вербална обратна връзка.
 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.
Дава възможност  на децата за обратна вербална връзка.
Изготвил:
Христинка Петрова
 
Използвана литература/ресурси   
https://bg.e-prosveta.bg/my-profile/my-books/79/600/ebook?page=52 https://sovichka.eu/logoritmika/domashnite-zhivotni_4580