Тема на урока 
„Дървото на успеха“– урок по Технологии и предприемачество -3клас   
Цели на урока: 
-Придобиване на знания за оразмеряване
-Усъвършенстване на умения за групова и екипна форма на работа
-Да се научат  да   разпознават  силните си  страни и своето самоосъзнаване.
– Осъзнаване на личните сили за изграждане на увереност и подготвяне за справяне с трудни ситуации.
-Установяване на  своите различия и характеристиките, които ги правят неповторими и различни.
– Разпознаване на собствените  физически и личностни характеристики, да знаят в какво са добри и къде се затрудняват.
 
Дейностиматериали
Загряващо упражнение „Кои са нашите сили страни“
 
На бял лист хартия всеки ученик да напише според него кои са неговите/ нейните силни страни.
Разгледайте картината на дъската. Как бихте я описани? Всички сме заедно в една голяма общност, нали?
Индивидуалност и общност | ОПОРА


Дейност 1 Откриване
Какви видове дървета познаваме? По какво ги познаваме?
Днес с вас ще си направим една по-различна гора, с по-различни дървета. Какви плодове ражда „Дървото на  силните страни“
Знаем ли кои са силните ни страни? Как се справяме в трудни ситуации? Децата ги коментират, дава се възможност  свободно да изразяват своето мнение.
 
Днес ще се направим „Дърво на нашите силни страни“
Следва всеки да напише на раздадените листи с разпечатано  дърво своите силни страни.
родословно дърво шаблон

Дейност 2
Има ли повтарящи се думи? Могат ли да се изведат като силни страни на всеки човек.
Нека да запишем на дъската,  кои са повтарящите се думи изразяващи силни страни на характера. Децата ги коментират, дава се възможност  свободно да изразяват своето мнение.
 
Дейност 3
Дърво на силата – инструкция
Чрез създаването на лично дърво за сила, учениците ще:
ще  помислят за време, когато са използвали сила и  какви положителни последици са възникнали, когато са използвали тази сила.
И като допринасят за гората на силните страни, учениците ще оценят как индивидуалните характеристики допринасят за по-голямата общност в класната стая.
Кажете на учениците: „Всеки от нас има различни силни страни: неща, в които сме наистина добри и личните ни сили могат да направят нещата по-добри за хората около нас. И тук в нашата класна стая всеки от вас има силни страни, които правят класната стая по-добро място. Днес ще помислим за силните си страни и ще ги запишем на дърво.“
 
Дейност 4
Нека сега направим наше дърво на силните страни на нашия клас!
/На дъската е поставено дърво от цветен картон, върху самозалепващи листчета всеки ученик записва по една своясилна страна и го поставя на дървото/
 
Обобщение:
Комбиниране на отделни дървета за създаване на гора в класната стая- нашата общност.
Първо, накарайте учениците да залепят дърветата си на стената, за да създадат “гора в класната стая“. След това нека да се разходят из „гората“ и да разгледат отделните дървета. Няколко минути по-късно им кажете да се върнат на местата си. И накрая, ги помолете да споделят наученото за силните страни на своите съученици.
В заключение, е хубаво да обсъдите как всички тези индивидуални различия (силни страни) създават много по-силна група (и по-красива гора).  Как по-големите дървета закрилят и помагат на по-малките дръвчета да се развиват.
 
Закриване на сесията и обратна връзка.
Завършваме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“, „палец надолу“ и „палец настрани“, съответно за „съгласен съм“, „не съм съгласен“, „нито да, нито не“, като отговор на следните въпроси:
–          Научих нещо ново за себе си.
–          Научих нещо ново за другите.
–          Замислих се.
–          Забавлявах се.
–          Чакам с нетърпение следващото ни занимание.
Самозалепващи листчета,
маркери,
принтирани листи, ножица, лепило, цветни моливи
Препоръки към учителя 
Дискусия относно силните страни и подкрепата, която получават от своите родители, учители и приятели.
 
 
Изготвил: Емануела Гетова – учител начален етап
 
Използвани ресурси: Интернет и учебник по Технологии и предприемачество – изд. „Просвета“