Тема на урока:    
„България до началото на ХІ век“-урок за обобщение 6 ти клас-История и цивилизации   
Цели на урока: 
1.     Образователни
–         Учениците да проверят и затвърдят знанията си за събития,понятия и личности от историята на българите в периода VІІ до ХІ век.
–         Посочва  и назовава исторически обекти и събития на историческа карта .
–         Представя знанията си чрез описание на историческа личност – разказ,рисунка.
–         Да се използва,подбира и анализира историческа информация от различни източници
2.     Възпитателни
–         Да се възпитават  учениците на  чувство за национална гордост от постиженията на българската държава през този период.
–         Да се възпитават учениците на уважение към чуждото мнение, толерантност,търпение
 
3.     Развиващи
–         Да се развиват уменията за работа в екип
Да се развива качествата инициативност, креативност, отговорност,взаимопомощ.
 
Дейностиматериали
Учителят започва урока с кратко изложение по темата :
Ученици , историята на българската държава от нейното създаване и през вековете е низ от възходи и падения, но винаги се е извисявала от пепелищата за да се върне по-силна и по-могъща.
Този час ще се върнете назад във вековете и ще си припомните началото :Кога започва нашата история? Кои са великите владетели на България ?Какво е националното културно наследство?
Чрез интересни и увлекателни задачи ще си припомните значими моменти от българската история до ХІ век.
  За да изпълните първата задача ще работите в екип по трима ученици
Първа игра:Познай българските владетели
С помощта на мултимедията учениците ще разгледат изображения на български владетели управлявали по времето на Първото българско царство.
 Учениците записват кои са владетелите.
 Всеки верен отговор носи на екипа по една точка.
 ……………………………………………………………………………….
Екипите си разменят отговорите и се самооценяват.
 
Втора игра:Напиши верния отговор
На учениците се раздават въпроси свързани с исторически събития и владетели.Тяхната задача е да отговорят възможно най-изчерпателно.Работят в екип.
Представят отговорите пред класа .
Пример:
1.Кой е основателят на Дунавска България?
……………………………………………………………………………………………………….
2.През коя година хан Тервел спасява Европа от арабското нашествие?
…………………………………………………………………………………………………………
3.Кой български владетел издава първите писани закони?
……………………………………………………………………………………………………….
4.Кой български владетел покръства българите?
………………………………………………………………………………………………………
5.Къде се е състояла решителната битка между българи и византийци през 917 година?
………………………………………………………………………………………………………
6.Управлението на кой български цар е известно ,като „Златен век“ и защо?
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
.
Трета игра:Работа с историческа карта


 
Образователен блог: Създаване и укрепване на българската държава
1.Кой период от историята на българската държава показва историческата карта?
 2.При кой български владетел ?
 3.Посочете столицата на българската държава.
 


България при цар Симеон Велики (893-927) – Първа българска държава

С помощта на мултимедия учителя показва исторически карти от различни периоди от историята на България.Учениците трябва да покажат умения за работа с историческа карта за извличане на информация.
Екипите работят за бързина и точност .Отборът победител е този
който най-изчерпателно е отговорил на въпросите.
Учителя допълва и определя победителите.
 
Четвърта игра:Познаваме ли културното наследство на България до ХІ век.
Задачата има за цел обогатяване на знанията им за националното културно наследство-книжовност,строителство архитектура,живопис
 
Учителя въвежда учениците в същността на задачата:
Пред всеки екип е поставена папка с изображения.Задачата е да разгледат и отбележат:
Кой е историческия паметник-писмен или материален,кога е създаден и неговото значение.
1.Мадарски конник
2.Изображение от Манасиевата хроника
3.Колони с надпис от времето на Омуртаг
4.“Златната църква“в Преслав
5.Първата азбука-Глаголица
…………………………………………………………………………………………………..
 
 
Учителя обобщава резултатите от дейността на учениците по време на учебния час.Обявява резултатите от проведените игри.   
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.