Тема на урока:    
Урок: МУЗИКА
Тема:Есенно настроение
 клас: 4
 
Цели на урока: 
Да изпитва  радост от общуването с музиката.
Да провокира артистичност и въображение.
Изразява емоционално отношение  при изпълнение на песен.
Да научат по-лесно базовите емоции, да ги описват и назовават.
 
Дейностиматериали
ЗАГРЯВАЩО УПРАЖНЕНИЕ
Допълни с твое движение
Един от участниците става и извършва някакво движение.  Втори имитира движението на първия и добавя свое движение. И така всеки следващ. Ако някой изпусне движение, отпада от играта.


ДЕЙНОСТ 1
Погледнете през прозореца, каква промяна е настъпила в природата. Учениците описват природните промени – листата на дърветата и тревата са жълти, червени. Това показва, че настъпва сезонът есен.
Казват, че есента е въздишка по отминалото лято, но тя е експлозия от блясъци, пищни цветове и очарование – това е сезонът на композитори, художници, поети.
Часът започва с музикално изпълнение на откъс от концерта „Есен“ из „Годишните времена“ на италианския композитор Антонио Вивалди. 
https://www.youtube.com/watch?v=CRrwspApyy0
Музиката може ли да рисува без думи? Дава се възможност учениците да споделят своите мисли и чувства които ги вълнуват, когато слушат произведението „Есен“ от Вивалди.
Според вас под съпровода на тази музика може ли да се изпълни танц на есенните листа? Дава се воля на детската фантазия, изпълняват с движения на  ръце и завъртания – танцуващи листа.ДЕЙНОСТ 2
Този час ще разучим песента „Есен“от Пламен Арабов. Пуска се песента да се прослуша.
Какво е настроението на песента? Учениците изказват свободно мнение по поставеният въпрос – песента е нежна, изпълнена е с топло чувство.
Дават се допълнителни сведения: песента има два дяла – куплет и припев, който с а сходни по настроение, между тях няма контраст.
Какъв хор я изпълнява? След внимателно изслушване, сами стигат до отговора – изпълнява се от детски хор: солисти – на куплетите, и хор на припева.
Започва разучаване на песента.
Какво усещате когато пеете песента? Изразете с движения. С ръце показват есенния полъх на вятъра, отлитащите птици, стъпките на есента.ДЕЙНОСТ 3
 Какво темпо и каква динамика е песента?
Учениците изказват свободно своите предположения, стигат самостоятелно до отговора, че темпото и  динамиката са умерени.
Каква емузиката от песента „Есен“ и откъса от концерта „Есен“ из „Годишните времена“ на Антонио Вивалди?
След внимателно прослушване на музикалните произведения се достига до отговора: песента „Есен“ е вокална музика, а „Есен“ из „Годишните времена“ – инструментална музика.
Какви инструменти изпълняват „Есен“ из „Годишните времена“? Раздават се картинки на музикални инструменти, от тях учениците отделят – цигулка и виолончело.


ДЕЙНОСТ 4
Как ще илюстрирате музиката от „Есен“  из  „Годишните времена“ на А. Вивалди.
Какви цветове ще използвате – ярки, тъмни, мрачни, светли, весели, тъжни, нежни? Каква обстановка е най-подходяща за такава рисунка – в стаята, на море, в гора, в дворец, или ще изберете нещо друго? Учениците свободно коментират дадените предложения. Обсъждат възможните варианти. Раздават се бели листи и цветни материали. Под звуците на музикалното произведения започват да изразяват своите чувства и емоции. В края на часа от готовите работи се организира изложба. Учениците коментират своите работии трепетите, които са изпитали по време на изобразителната задача.
Бели листи за рисуване; цветни материали;
Картинки на музикални инструменти;
разпечатани знаци с пръстче  
ОБОБЩЕНИЕ, ОЦЕНКА/ОБРАТНА ВРЪЗКА 
Поставяме въпроси:
Какво ново научи?
Замисли ли се над чувствата които те завладяха по време на разучаване на песента? 
Какво най-много ти харесва в есента? 
Чакаш ли с нетърпение следващия час?
   Завършва ме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“-„съгласен съм“ , „палец надолу“-„не съм съгласен“, „палец настрани“-„нито да, нито не“.
 
Препоръки към учителя 
Дайте възможност  на децата за обратна вербална връзка.
Дайте възможност всеки ученик да поддържа определено мнение.
Стимулирайте ги да импровизират танц на фона на песен.
Дайте възможност всеки ученик да изрази своите емоции чрез рисуване.
 
Изготвил:
Румяна Стефанова – старши учител начален етап
 
Използвана литература/ресурси   
https://bg.e-prosveta.bg/my-profile/my-books/93/384/ebook?page=6
https://www.vbox7.com/play:74dd2ad15b
https://www.youtube.com/watch?v=CRrwspApyy0