Тема на урока:    
Пролет 
Компетентности като очаквани резултати: 
1.     Разпознава характерни промени в природата.
2.     Разказва за красотата наприродата  и за труда на хората през пролетта в България.
3.     Обогатява уменията си по отношение на грижите за птиците, животните и растенията.
4.     Развиване на емпатия ,отговорност и толерантност.
Развиване на положителна самооценка при децата.
 
Дейностиматериали
Въвеждане в темата .
Актуализиране на старите знания-беседа.
Работа с природния календар на класа.
Колко годишни времена познавате?
Имаме писмо? От кого ли е то ? Ще познаете по емблемата? Поканени сме на разходка с хеликоптер? Ще бъде интересно?  Разглеждат илюстрацията от учебника. Какво се е променило от есента?
Беседа за характерните промени през пролетта и разглеждане на втората илюстрация?
Групова задача:
1 група да отдели всички птици, които се връщат на пролет в нашият роден край
2 група да отдали всички цветя, които цъфтят през пролетта.
Подреждат избраните картини. Беседа за пролетни птици и цветя
Случвало ли се е настроението ви да зависи от това , дали времето е слънчево или мрачно? Как се чувствате когато е мрачно, дъждовно , студено, мъгливо или светло, топло, слънчево, пролетно? – децата вдигат картончета с чувства и обясняват настроението си?
Времето може да повлияе на настроението ни?
Какво трябва да направим, ако се почувстваме тъжни?
Игра : свържи всяко животно с неговият дом.
Игра: Кой за кого се грижи?
 
Задача:Запиши имената на плодовете, които започват да зреят през пролетта!
Задача: Познай кое пролетно цвете е нарисувано! Запиши името му и отбележи неговият номер!
 
Задача: Назови три думи,  с които ще опишеш пролетта!
Мултимедия, екран,
Пролетни картини, картини на птици и цветя
Цветни моливи
Учителя обобщава резултатите от дейността на учениците по време на учебния час. Може да се  постави задача за следващия час:По избор: Направи с помощ от родител къщичка за птици!
Или
 Засади лехичка с пролетни цветя. Снимай и покажи на съучениците си!
Учениците се подреждат в кръг. Обръщат се на дясно и на ляво, потупват този който е пред тях с думите :
„ Браво на теб!“ , след това се прегръщат с думите : „ Браво на мен!“
 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.