Тема на урока:    
„Пролет“– урок по Родинознание 1 клас 
Цели на урока: 
–          Наблюдава и анализира промените на времето
–          Разказва за красотата на българската природа
–          Трениране на уменията за разпознаване на чувствата;
–          Свързване на чувствата с нуждите;
–          Трениране на вербално отправяне на молби.
 
Дейностиматериали
Откриване
Загряващо упражнение „Островът на мечтите“
Нека си представим, че сме на острова на мечтите. Всичко е възможно- все пак сме на острова на мечтите. Има магически дървета, вълшебни цветя, птици и животни, които  са изключително красиви и никога не сте виждали. Ако сме попаднали там и сме видели всичко това, как ще опишем (без думи)  с помощта на емотиконите, които са ни раздадени следните неща:
–          Най-ароматното цвете на света;
–          Най-бързото животно във вселената;
–          Най-големия камък на планетата;
–          Най-тихата риба на света;
–          Най-красивата птица;
 
Дейност 1
Нека поговорим за нашите чувства:
Кой сезон е сега? С какво свързваме сезона пролет? Какво се случва с природата през пролетта? С дърветата? С птиците?
Учениците разглеждат предложената картина на сезона пролет. Дава се възможност всеки да открие и разкаже какви промени настъпват в природата с растенията и  животните.

Какви чувства ни завладяват когато гледаме тази картина?
Учениците имат възможност да изразят своите чувства на радост от разцъфналите дървета и цветя, от събуждането на животните от зимен сън и завръщането на птиците от топлите страни.
В началото на заниманието молим децата да изброят различни чувства- как се чувстват при определени ситуации.
 
Дейност 2
През пролетта кои птиците се завръщат от юг? На децата се раздават разпечатани картинки с птици. Поставя се задача да отбележат с тикче кои птици се завръщат от юг и да отбележат.

Дейност 3
Всички обичаме да си похапваме плодове. Кои плодове зреят през пролетта? Раздават се разпечатани картинки с плодове. Учениците трябва да отбележат с тикче плодовете, които зреят през пролетта.

Дава се възможност всеки да сподели какви плодове обича, и за какво е полезно да се ядат.
 
Дейност 4
На учениците се раздават картинки с плодове и зеленчуци, картончета разделено на две полета. На учениците се поставя задача да разделят плодовете и зеленчуците на две групи.

По време на работа учениците се поощряват и стимулират при правилно подреждане на картинките.
 
Дейност 5
През пролетта в гората настъпват много промени. Учениците вече са дискутирали какви са те, раздават се бели листи и цветни моливи. Поставя се задача да изобразят първите пролетни цветя, които познават. С готовите рисунки се подрежда изложба.
 
Дейност  6
„Какво изразява лицето ми?“
 
С помощта на емотиконите всяко дете да направи дадена физиономия, която да изрази дадена емоция, съпроводена с емотикона.
Хората, които използват повече емотикони - постоянно мислят за секс -  DUNAVMOST.com
 

 
Закриване на сесията и обратна връзка.
Завършваме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“, „палец надолу“ и „палец настрани“, съответно за „съгласен съм“, „не съм съгласен“, „нито да, нито не“, като отговор на следните въпроси:
–          Научих нещо ново за себе си.
–          Научих нещо ново за другите.
–          Замислих се.
–          Забавлявах се.
–          Чакам с нетърпение следващото ни занимание.
 
Самозалепващи листчета,
маркери,
ламинирани емотикони изразяващи различни чувства,
бели листи, цветни моливи,
цветен картон
Препоръки към учителя 
Научаване на децата за споделяне на техните мечти, нужди и молби. Всички деца имат нужда да изразяват личните си възгледи, да показват принадлежността си, да създадат и изразяват индивидуалната и груповата си идентичност. Те трябва да имат възможности да проучват, изследват, да имат свобода да поемат рискове и да оценяват последиците. Не на последно място, да развиват въображението си и създават обективна представа за себе. Тези нужди логично можем да свържем с уменията на 21-ви век и необходимостта да се тренират още в етапа на началното образование.
Подчертайте, че е важно учтиво и с молба да изказваме своите желания!
 
Изготвил: Емануела Гетова – учител начален етап
 
 
Използвани ресурси:
https://bg.e-prosveta.bg/my-profile/my-books/254/860/ebook?page=43