Тема на урока:    
Професии 
Компетентности като очаквани резултати: 
1.     Различава професии свързани с производството на стоки и услуги.
2.     Назовава машини, апарати, техника използвани при съвременните професии
3.     Свързва основни работни инструменти с тяхното предназначение
4.     Развиване на емпатия ,отговорност и толерантност.
Развиване на положителна самооценка при децата.
 
Дейностиматериали
Въвеждане в темата .
Да разгледаме картинките. Разкажете къде сте ги срещали? Кой с какво се занимава?/ на дъската са показани: полица, лекар, учител, продавач/
Какво работят Вашите родители? Защо тяхната работа е важна?Поставяне на темата.
Учениците с помощта на илюстративен материал назовават различни професии.
Какви инструменти и уреди използват? Защо са им необходими? Щяха ли да бъдат полезни хората с определена професия,  ако нямаха необходимото оборудване?
Задача: Познай професията по действията.
/ на дъската –строи – строител; учи – учител, почиства- чистач; продава- продавач, готви – готвач, лекува- лекар/- учениците свързват всяко действие със съответната професия/
Беседа:
Коя от тези професии е най- важна?
Каква работа се извършва?
Защо работата на ………….   е важна за нас?
Какъв щеше да е животът ако нямаше /строители, шивачи, фермери, лекари и т.н./ Защо са важни за нашата безопасност и здраве?
Как трябва да се отнасяме към хората с различни професии? Защо?
Задача: Познай професията по инструментите , които се използват./ може да се поставят и инструменти, които не се използват в съответната професия и учениците да обяснят избора си/
Игра по групи: На учениците от всяка група се раздават букви, които след като подредят образуват дума, която назовава професия. След това трябва да кажат един инструмент и едно действие на съответната професия.
От къде можем да научим повече за различните професии? – книги, енциклопедии , интернет. / В следобедните часове учениците може да посетят библиотеката и да намерят информация/ с помощта на учителя/ за различни професии.
С помощта на хартиени ленти учениците изработват различни инструменти, свързани с избрана от тях професия. – Беседа : Как са комбинирани хартиените ленти с различна дължина, широчина, цвят?/ разглежда се образец/
Припомня се технологията за изработване на хартиени ленти с помощта на молив , линия и ножица
Готовите изделия се подреждат по вид на инструментите или професията.
Електронен учебник на Просвета АзБуки
 
Картончета с емотикони на различни чувства.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
електронни ресурси, презентация, игри
 
 
цветно блокче, ножица, лепило, молив, линия.
Учителя обобщава резултатите от дейността на учениците по време на учебния час.
Как се чувствахте по време на урока?
Кое Ви изненада? Кое беше интересно и полезно?
Може да се  постави задача за следващия час:Проучете, какви инструменти и уреди използват вашите родители , когато приготвят храна вкъщи?
Учениците се подреждат в кръг. Обръщат се на дясно и на ляво, потупват този който е пред тях с думите :
„ Браво на теб!“ , след това се прегръщат с думите : „ Браво на мен!“
 
Препоръки към учителя 
Учителят подкрепя, насърчава, насочва учениците.
Съобразява се с темпото на работа на отделните ученици.
Поощрява учениците да вземат самостоятелно решение.
Уважава мнението и решението на всеки ученик.