Тема на урока:    
„Аз съм българче” – урок по БЕЛ – 1 клас  
Цели на урока: 
Представяне на темата за идентичност и уникалност на всеки човек;
Усъвършенстване на уменията за художествено възприемане на текст;
Усъвършенстване на четивната техника на учениците
 
Дейностиматериали
Откриване
Кои сме ние? Как се чувстваме когато ни се каже, че ние сме българи? Какво знаем за нашата идентичност?
Дейност 1
Споделяне на  впечатления от чутото и прочетено стихотворение.
Дейност 2
Всеки ученик чете самостоятелно и визуализира, пресъздавайки картините и съпреживее гамата емоции, съзвучна с чувството за национална гордост и любов към отечеството.
Дейност 3
 Как се предава емоцията със средствата на изразително четене. Всяко дете казва своето име и всички заедно го повтаряме. За забавление – правим това няколко пъти – като произнасяме името по различен начин: бързо – бавно, тихо –високо, напевно, като рап, като шепот, на „котешки“, на „кучешки“ и т.н.
Дейност 4
След това помолете децата да опитат да нарисуват името си. Ако се затрудняват, нека просто го напишат с големи букви, или да изпишат само  първата буква, с украса или символ. Децата написват имената си на листа и обсъждат: какво означават техните имена, на кого са кръстени, харесват ли си имената, как ги наричат вкъщи и как биха искали да ги наричат в училище, как ги нарича най-добрият им приятел, майка им…
 
Свържете написаните имена със стихотворението и обобщете: „Аз съм българче”.
 
Направете изложба и нека всички огледат рисунките на останалите.
След това групирайте децата според някой от следните признаци: сходни имена, еднаква първа или последна буква от името, римуване на имената, имена на цветя и т.н. (3-4 групи)
Всяка група получава голям лист с името на групата, написано върху нея. Децата написват имената си на листа и обсъждат: какво означават техните имена, на кого са кръстени, харесват ли си имената, как ги наричат вкъщи и как биха искали да ги наричат в училище, как ги нарича най-добрият им приятел, майка им…
Историите се записват или рисуват върху листа. Идеята е да се получи една обща рисунка. Децата могат да повторят рисунките или изписването на имената си от предходната фаза на дейността или да нарисуват нещо ново. Насърчете ги да свържат по някакъв начин имената и рисунките, за да стане една обща картина.
Представяне на груповата работа пред останалите. Насърчете децата да са атрактивни в представянето и да правят нестандартни презентации. Може да включат песни, танци или нещо друго.
 
Обобщение:
С кое стохотворение се запизнахме днес? Кой е нейният автор? Как се свързва стихотворението с името ти?Какво означава идентичност и уникалност на всеки човек?
Закриване на сесията и обратна връзка.
Завършваме с оценка под формата на гласуване с „палец нагоре“, „палец надолу“ и „палец настрани“, съответно за „съгласен съм“, „не съм съгласен“, „нито да, нито не“, като отговор на следните въпроси:
Научих нещо ново за себе си.
Научих нещо ново за другите.
Замислих се.
Забавлявах се.
Чакам с нетърпение следващото ни занимание.
Маркери
Листи за флипчарт
Флумастери, моливи
Тиксо
Препоръки към учителя 
Разглеждайте подходящата илюстрация към стоховореното! Как изглеждат българчетата нарисувани към стохотворенето?
Използвани ресурси:Читанка за 1 клас издателство „Анубис“, 2016 г. Автори: С. Здравкова, Т. Власева, Т. Стоянова, В. Фламбурари.