Тема: Игра с  капачки  
Цели:
Дъсказаподсилваненасиметрията с децата – благоприятстваразвитиетоналогическотомислене, пространственитепонятия, страничността, фокусанавниманието, визуалнотовъзприятие.
Работи се индивидуално с всяко от  5-6 деца/ ученици в група.  
Дейности:
1.Игра:,,Какво обичам да правя “
Правила: Всяко дете се представя по име и клас. Децата/учениците да покажат с езика на тялото/без думи/, какво обичат да правят в свободното си време  или да  го нарисуват  на дъската. 
 
 
2. Игра: ,, Игра с капачки.“
Правила: На бял лист А4 са разчертани големи квадрати / 8  хоризонтално и 5 вертикални/ . Листа се разделя на две равни части. В едната половина работи учителя,в другата работи ученика. Ученикът имитира и повтаря движенията на учителя,той  поставя  капачките на същите квадратчета като учителят /цветни квадрати /.
Ползват се  различни на цвят и форма капачки.
Материали:  цветни маркери           Материали:  бял лист А4, различни по цвят капачки,флумастери
4. Дискусия на тема:
„Какво можем да изобразим от кръг и квадратче?“ – определяме какво можем да апликираме/нарисуваме от един кръг и квадрат:
От кръг- слънце, калинка, балон, рибка, заек, гъсеница, ябълка, череша, домат, колело, венец, монета, очила,торта,часовники др.
От квадрат- къща,лаптоп,телевизор,пътни знаци,знаме, жилищен блок, влак, мобилен телефон, възглавница,автобус, черга, килим, престилка и др.
Материали:шаблони на кръг и квадрат, бели/цветни листи А4,ролка от тоалетна хартия,цветни маркерии флумастери.
Съвети към учителя;
През  целият процес се  дават само кратки инструкции и определено  насочване от страна на учителя. Важно е също и всеки да взима участие във всичките дейности. Продуктите на детското творчество са обективно свидетелство за настроенията, мислите и емоционалното състояние на учениците.Целта на занятието в интеграционния  процес е не да се  създават ,,високохудожествени  произведения ‘‘.
Всяко дете/ученик, трябва да работи  самостоятелно, занятието се провежда индивидуално. Ако някой  се затруднява към него се прикачва друг ученик-помощник.
Разчертаването на белият лист А4 може и на компютър /качвам образец/.
Изобразяването на геометричната форма  кръг може да се получат от:
–        цветни балони оцветени в различна боя
–        от руло на тоалетна хартия
–        от пластилин
–        с пергел
–        по шаблон
–        с гумата на  обикновен молив
–         очертаване на предмети с формата на кръг
Изобразяването на геометричната форма квадрат  може да се получат от:
–          шаблон на  квадрат/малък и голям/ от дебел картон
–          очертаване на предмет с квадратна форма
–          с линийка
 
Изготвил: Красимира Петрова- РЦПППО – Ловеч
Материали: цветни маркери , бял лист А4, различни по цвят капачки, шаблони на кръг и квадрат, бели/цветни листи А4 ,ролка от тоалетна хартия,цветни маркери и флумастери.      

Шаблон за „Игра с капачки“